En tjänstepensionsförsäkring är ingen skattepliktig förmån för dig. Du inkomstbeskattas istället för pensionen när den börjar betalas ut. Arbetsgivaren betalar däremot särskild löneskatt (24,26 procent) på de premier som betalas in till tjänstepensionsförsäkringen. Pensionsförsäkringar är inte momsbelagda.