Arbetsgivaren bokför premierna för tjänstepensionen och den särskilda löneskatten (24,26%) som en kostnad. När betalningen sker bokförs det mot kassan och innan som en skuld (leverantörsskuld respektive skatteskuld).