Utbetalningstiden för pensionen är minst fem år, medan maxlängd varierar beroende på pensionsförsäkring. Ofta kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid.

Om du väljer en begränsad uttagstid för din tjänstepension, som till exempel fem år, får du ut relativt stora pensionsbelopp dessa år, men därefter upphör tjänstepensionsutbetalningen helt.

Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du vill ta ut din tjänstepension och övriga pensionsförsäkringar. Oftast går det inte att stoppa påbörjade utbetalningar.