Pensionssparande är ett bundet sparande och kan inte flyttas till annan sparform. Huvudregeln är att du inte kan få ut ditt pensionssparande i förtid. Det finns dock några undantag.

Är försäkringen en icke kollektivavtalad fondförsäkring och värd mindre än ett prisbasbelopp (52 500 kronor, 2023) så kan försäkringen avslutas i förtid och betalas ut som ett engångsbelopp. Om kapitalet är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid efter dispens.

Till exempel kan det ske om en person är på obestånd och det kan ge en varaktig lösning på de ekonomiska problemen eller om det finns synnerliga skäl. För tjänstepensionen kan förtidsinlösen ske vid utmätning, ackord eller efter konkurs eller genom bodelning.