Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande.

Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta. Vi kommer att rekommendera dig att flytta din pension om vi kan visa att det är lönsamt för dig att göra det.