Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Du kan få en hel del information via www.minpension.se men kan också behöva kontakta respektive pensionsbolag.

Svenska Fribrevsbolaget kan hjälpa dig att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och om det är lönsamt för dig att flytta din tjänstepension. Det är en kostnadsfri hjälp.

Har jag flytträtt?

Det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen. Övergripande gäller detta: Sedan 2022 gäller flytträtt för alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring.

Även kollektivavtalade tjänstepensioner går oftast att flytta. De kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara”, det vill säga för dessa gäller att du kan flytta den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt av tjänstepension, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt av tjänstepension.

Har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter bara flytt av pengar som betalats in efter ett visst datum. Om det finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta din tjänstepension.