Den ålder som gäller för när du tidigast kan börja ta ut din pension varierar beroende på vilken tjänstepensionsförsäkring eller pensionsförsäkring du har. Vissa tjänstepensioner betalas ut med automatik från 65 år.

Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut behöver du stoppa utbetalningen innan dess. Tidigast kan uttag av pension göras från 55 år och har du till exempel statlig tjänstepension gäller att den kan betalas ut tidigast från 61 år. Du behöver sluta arbeta i motsvarande grad.

Vid vilken ålder du börjar ta ut din pension samt hur länge pensionsförsäkringen betalas ut har stor betydelse för hur mycket du kommer att få i pension per månad.