Nej, du förbinder dig inte till något. Fullmakten ger Svenska Fribrevsbolaget rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har. Det som händer om du ger oss fullmakt är att vi kommer att samla in informationen och göra en analys för att se om det finns förbättringar att göra. Du får sedan del av analysen. Den kommer att visa hur många fribrev du har, i vilket/vilka pensionsbolag och om det finns pengar att spara genom att samla fribreven och sänka avgifterna. Du gör vad du vill med informationen!

På fullmakten står tydligt att SFB inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar. Att skicka in en informationsfullmakt till SFB är kostnadsfritt. Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter.

Informationsinsamlingen sker av systerbolaget Pensionskontroll via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.