Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som det inte längre görs nya premieinbetalningar till. Ett fribrev uppstår till exempel när du byter jobb.

När du avslutar en anställning där du har haft tjänstepension som förmån, kollektivavtalad eller inte, så slutar arbetsgivaren att göra inbetalningar till tjänstepensionen. Tjänstepensionen läggs nu i ett så kallat fribrev – försäkringen upphör men det redan inbetalade kapitalet ligger kvar i den placeringsform du tidigare valt.

En tjänsteman kommer i genomsnitt få ihop åtta fribrev utspridda hos olika pensionsbolag under sitt arbetsliv, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller genom att du tidigare har pensionssparat privat.

Att ha sina fribrev utspridda är oftast ingen bra idé. Förutom att det är svårt att få en överblick kan kostnaderna för avgifter bli onödigt höga, vilket i slutändan leder till en lägre pension. Genom några olika lagändringar mellan 2020 och 2022 har du som konsument i dag fått bättre möjligheter att samla ihop och flytta dina fribrev än tidigare.