När du investerar i fonder via ett försäkringsbolag betalar fondbolaget normalt en del av den fondavgift de tar ut som en provision till försäkringsbolaget. Det finns många olika parametrar som styr hur mycket ersättning som en fond betalar i provision, men förenklat kan man säga att ju dyrare fonden är desto mer provision erhåller försäkringsbolaget.

Svenska Fribrevsbolaget  har valt att återföra all fondprovision till dig som kund. Det innebär att du får låga fondavgifter samt att det inte finns någon intressekonflikt för oss: SFB:s mål är detsamma som ditt; att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.