Tjänstepensionsförsäkringen är en frivillig förmån som arbetsgivare kan erbjuda anställda. Du som anställd är försäkrad att få ut de premier som arbetsgivaren har betalat in tillsammans med avkastningen minus avgifter som pension. Utbetalningen kan vara tidsbegränsad ett visst antal år efter att du gått i pension eller vara livet ut.