Det försäkringsbolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en flyttavgift. Från den 1 april 2021 är den flyttavgift som kan tas för att flytta individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007 begränsad till maximalt cirka 600 kronor. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (52.500 kr för 2023).

Lagen om begränsad flyttavgift gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar. Där tar vissa bolag fortfarande ändå upp till 3 procent av försäkringskapitalet för att flytta det.

Om du vill flytta ditt pensionskapital från Svenska Fribrevsbolaget så är det gratis, vi tar inte ut någon flyttavgift. Hela vår prislista hittar du här (https://www.svenskafribrevsbolaget.se/wp-content/uploads/2022/12/Prislista-SFB-20230101.pdf) . 

Innan du bestämmer dig för att flytta ditt pensionskapitalet bör du få veta vad det kostar att flytta. Om du flyttar din pension till Svenska Fribrevsbolaget hjälper vi dig att ta fram information om aktuella flyttavgifter. Priset beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar.