Därför att du kan få högre pension. Svenska Fribrevsbolagets målsättning är att erbjuda full frihet till våra kunder utan inlåsningsvillkor och utan partiska fondrekommendationer och alltid med låga avgifter.

Våra kunder minskar i genomsnitt det totala avgiftsuttaget med 0,5 procent, vilket bara det ökar pensionskapitalet med 130.000 kronor fram till pension om man flyttar kapitalet till oss vid 56 års ålder.

Svenska Fribrevsbolaget har till skillnad från många andra pensionsförsäkringsbolag inga egna fonder och alla provisioner återförs oavkortat till dig som kund. Svenska Fribrevsbolaget har därmed tagit bort alla intressekonflikter som annars ofta finns i pensionsförsäkringsbolag, både i rådgivningen som tenderar att driva kapitalet till egna fonder och via provisioner från fondbolag som försäkringsbolagen behåller.

Svenska Fribrevsbolaget får endast ersättning genom försäkringsavgifter och har inga dolda intäkter från ditt pensionskapital som annars är vanligt. Det här innebär att du alltid får låga fondavgifter hos oss och att SFB:s mål i fondurval och rådgivning är detsamma som ditt: att välja de fonder som ger dig så hög pension som möjligt.