Din försäkring kan vara tecknad med något som heter efterlevandeskydd. Det innebär att dina närmaste anhöriga får dina pensionspengar om du går bort. Men det innebär också att din egen pension kan bli lägre än vad den skulle ha blivit utan detta skydd.

Om dina anhöriga har en god ekonomisk situation och klarar sig ekonomiskt utan dina pensionspengar så kan det finnas skäl att ta bort efterlevandeskyddet.