Din kostnad för din tjänstepensionsförsäkring är de avgifter som dras löpande, till exempel försäkringsavgift och fondavgift. Om du har återbetalningsskydd har du även en indirekt kostnad för det, då du inte får del av så kallade arvsvinster då.

För arbetsgivaren består kostnaden för en tjänstepensionsförsäkring av premierna och den särskilda löneskatten.