Kostnaden för att flytta ett fribrev beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar. Om du flyttar din tjänstepension – de flyttbara fribreven – till Svenska Fribrevsbolaget tar vi fram information om aktuella flyttavgifter för din tjänstepension.

Den flyttavgift som kan tas för att flytta individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007 är begränsad till maximalt cirka 600 kronor. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023). Lagstiftningen om begränsad flyttavgift för tjänstepension gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar.

Om du vill flytta din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring från Svenska Fribrevsbolaget så är det gratis, vi tar inte ut någon flyttavgift.