Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta.

Detta gäller: Sedan den 1 juli 2022 kan du flytta alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Även kollektivavtalade tjänstepensioner, avtalspension, går att oftast att flytta. De kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara”, det vill säga för dessa gäller att du kan flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera.

Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Slutligen, har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter bara flytt av pengar som betalats in efter ett visst datum. Om det till exempel finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta kapitalet. Det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen.