Du kan ta fram information om dina fribrev som visar hur mycket pengar som beräknas att betalas ut när du går i pension, men om du inte sätter dig in i villkoren och hur kapitalet är placerat finns en risk att du får en sämre pension än du skulle behöva.

  • Det finns en risk att du betalar onödigt höga avgifter (pensionsförsäkringsavgift, fondavgift och avgift för efterlevandeskydd i din tjänstepension).
  • Det finns en risk att placeringen inte är optimal. Du bör till exempel bestämma dig för vilken risknivå du vill ha i förvaltningen och även beaktat din ålder. Ju högre andel aktier desto högre risk – men också större möjlighet till avkastning.

Genom att samla dina fribrev hos ett försäkringsbolag med låga avgifter och se över dina placeringar, kan du ta bort onödiga kostnader och säkra att du har den risknivå du önskar på placeringen.

Svenska Fribrevsbolaget gör gärna en analys för att se om du till exempel betalar onödigt höga avgifter.