SFB: Vi är branschens Spotify - Svenskafribrevsbolaget.se

SFB: Vi är branschens Spotify

Artikel ur Risk och Försäkring nr 7 2015

branshens spotify


SFB, med bara tio anställda, blev vinnare i kategorin Årets försäkringsförmedlare Liv, på Insurance Awards 2015. SFB har som affärsidé att hjälpa folk att spara avgifter i sitt pensionssparande genom att flytta deras pensionskapital till andra alternativ med lägre avgifter. I dagarna har SFB nått målet att spara 100 miljoner kronor åt sina kunder, och det nya målet är nu satt till 1 miljard kronor. Någon exakt tid när målet ska vara uppnått är dock inte satt.

Ett annat mål är nu att fördubbla personalstyrkan till 20 personer inom ett år.

— Vi behöver fylla på med kompetenta förmedlare. Det börjar bli en trång sektor för oss när kunderna blir fler. Att vinna pris i Insurance Awards var väldigt betydelsefullt för oss just för att visa för förmedlare att vi är en seriös aktör, säger Mattias Fellenius, vd för SFB.

Förra året visade bolaget för första gången svarta siffror. Mattias Fellenius tror att nyckeln till framgången ligger i att de på ett konkret sätt berättar vilken nytta de kan göra för kunderna, och att det är enkelt.

— All reklam för pensionssparande är konceptuell reklam. Ingen berättar om varför en kund ska komma till dem. Men det har vi tagit fasta på och vi berättar varför kunden ska använda vår tjänst. Det är den som bäst kan förklara för kunden varför han eller hon ska bli kund som får kunden.

På vilket sätt är ni ”något nytt” på förmedlar- marknaden?

— Pensionsmarknaden är ett typexempel på en bransch där de gamla stelbenta institutionerna håller på att rivas upp, inte minst genom användandet av IT och smarta mobiler, e-legitimationer med mera. Förändringen är på väg, och medan många andra bolag bara flyttar sin befintliga verk- samhet till internet gör vi något nytt. Det är som att jämföra CDON.com som säljer CD-skivor på in- ternet med Spotify som gör något helt annat. Vi är som Spotify och gör om hela värdekedjan på den svenska pensionsmarknaden.

Vad gör ni som är Spotify??

— Vi pratar inte om hur krångligt pensioner är, utan visar hur enkelt det är att spara pengar. Folk är inte intresserade av att förstå sig på pensions- systemet, men alla är intresserade av att spara pengar om det är enkelt. Och hos oss räcker det att fylla i personnummer och en e-postadress för att få en uppfattning om hur mycket pengar som kan sparas.

Hur fungerar er tjänst?

— När en person fyllt i sitt personnummer och mejladress mejlar vi en fullmakt som kunden skickar in till oss. När den kommit in samlar vi in information om var personens pensionspengar är placerade och presenterar det för kunden tillsammans med alternativ från de flesta av liv- branschens aktörer om var kunden kan samla sitt sparande, och hur mycket pengar som kan sparas.

Hur tar ni betalt?

— I de fall kunden väljer ett alternativ som är kostnadsfritt så tar vi ut 1 procent av det flyttade kapitalet i avgift. Om flytten sker till en aktör som ger oss provision så tar vi inte ut någon avgift från kunden.

Väljer inte alla något av gratisalternativen??

— Inte alla. En del vill samla allt sitt sparande på ett bestämt ställe, kanske hos sin bank. Men visst väljer de allra flesta att flytta till ett alternativ som inte medför några kostnader för dem.

Ger ni några råd om var de ska placera pengarna?

— Nej, vi presenterar bara de olika alternativen och visar vad de kostar. Vill man diskutera med en av våra pensionsexperter går det förstås bra, men vi har inga incitament att välja någon specifik aktör.

Får ni inte olika mycket betalt av de aktörer som ger provisioner?

— Jo det är ju precis det vår jämförelsetjänst visar, väljer du ett billigt alternativ får vi ingen pro- vision och tar då betalat av dig som kund. Väljer du ett pensionsbolag som är dyrt för dig så får vi pro- vision. Så här kan du som kund tydligt se att det är du själv som måste betala kalaset när du väljer ett dyrare pensionsbolag.

Har ni haft några kundklagomål?

— Nej faktiskt inga alls. Vår tjänst är väldigt tydlig och transparent så kunden kan inte gärna miss- uppfatta vad som händer. För kunden är det ingen komplicerad tjänst vi erbjuder.

Hur hittar kunderna er?

— Kunderna hittar oss via vår internetsida. Hit- tills har det varit mun till mun och att vi syns lite varstans i media.

Hur har ni kontakt med kunderna, för alla gör väl inte hela processen via webbsidan?

— Vi fokuserar på kostnadsbilden, framför allt flyttande av fribrev. Det är ett tydligt budskap på sajten. Men om du vill ha vår hjälp och inte nöjer dig med webbsidan kan du lyfta luren, eller träffa oss fysiskt på något av våra kontor i Stockholm eller Västerås.

Hur många gör avslut direkt på internet??

— Majoriteten gör avsluten på webben, men då har de oftast haft någon kontakt innan, via mejl eller via telefon. Det smidigaste är att ägna sina val någon timme framför datorn hemma. De som är äldre och de som ska flytta många fribrev, kanske 15-20 stycken, vill gärna träffa en rådgivare.

Vilka är er primära målgrupp?

— De som attraheras av vårt erbjudande är välutbildade, högavlönade i åldern 45 år och uppåt. Det var inte de vi tänkt rikta oss till så tydligt, men det är de som vi kan ge mest mervärde. Vi kan hjälpa en del att spara hundratusentals kronor. En del tror faktiskt inte att det är sant att de kan spara så mycket.

Är era rådgivare licensierade i InsureSec?

— Vi är med i InsureSec som bolag. Men våra för- medlare har inte licensierat sig ännu. Anledningen är att vi jobbar med fondförsäkringar som inte har någon försäkringsavgift och med tradliv. Vi jobbar inte med avancerade produkter, och då behöver vi inte utbilda förmedlarna inom detta.

Kan det bli ett problem att inte vara licensierade?

— Det vet man inte. Det händer mycket i branschen. Vi gör vår grej, och tar betalt av kunden på ett transparent och öppet sätt. Om vi upplever ett behov av att licensiera våra rådgivare kommer vi att göra det.

Vad har ni för mål med verksamheten??

— I april passerade vi målet att hjälpa kunder med att spara sammanlagt 100 miljoner. Det är kul att kunna mäta framgången i hur mycket man spa- rat åt sina kunder. Det var vårt första mål och nu är det uppnått. Vårt nästa mål är att nå en miljard. Det kräver bra tillväxt, och jag tror vi når detta. Marknaden finns så det räcker och blir över! Nio av tio kan sänka sina avgifter. Vi kan städa i fribrevs- marknaden i många år till.

Tänker ni utvidga verksamheten utanför fribrevsmarknaden?

— Vi jobbar bara med fribrev. Det är tydligt och vi har bra rutiner för detta. Vi är även förmedlare och visst kan vi hjälpa företag med deras tjänstepensionsplaner och administrera det. Vi vill så klart ha helkunder som alla andra. Men basen ligger i fribreven.

Räcker det att bara jobba med att flytta fribrev, eller är det för smalt?

— Jag kommer att vara död av hög ålder innan hela fribrevsmarknaden är slut. Det är en enorm marknad. Pensionsmarknaden är värd 2 200 miljarder och vårt fokusområde berör ungefär halva den marknaden.

Hur ser konkurrensen ut inom ert område?

— Vi har ingen konkurrent som jobbar som vi gör. Man kan ta ut delar av vår verksamhet och hitta konkurrenter. Men vi har satt ihop hela processen i att flytta fribrev. Det nya i detta är att vi är väldigt tydliga och att vi gör hela processen när det rör fribrev. Konsumenten är otålig och vill genast veta varför de ska göra detta — och vi kan snabbt och tydligt förklara varför detta är bra.

Vad anser du om pensionsmarknaden generellt?

— Det är ett massivt ointresse från gemene man att se över sitt pensionssparande. Men felet är att livbolagen fokuserar på fel saker. Pension är tråkigt, men pengar är intressant! Pensionssystemet är jättekrångligt, det är ingen som orkar ta in det. Men att anmäla sig för en genomgång av fribrev hos oss kan du göra på mobilen när du sitter på bussen hem, och det tar bara 30 sekunder. Det är enkelt och lönsamt för både kunden och för oss.

Ser du någon trend framöver som berör pensionsmarknaden?

— Konsumentmakt är en stark trend, och det ser vi i många andra branscher. Kunderna accepterar inte vad som helst och de googlar vidare tills de hittar något de gillar. Och då kommer många till oss, säger Mattias Fellenius.