Pensionsmyndigheten informerar om gamla pensionsbesparingar - Svenskafribrevsbolaget.se

Pensionsmyndigheten informerar om gamla pensionsbesparingar

Pensionsmyndigheten får ofta frågor kring tidigare pensionsbesparingar, s.k. fribrev. Här nedan kan du ta del av en kortfattad summering och tips från Pensionsmyndighetens information från augusti 2021. Varje gång du byter arbetsgivare där inbetalningarna upphör att göras, skapas ett fribrev. Du behöver inte göra någonting med dessa om du inte vill, men i vissa fall kan det dock finnas skäl att göra något. Här kommer några tips!1.     Är sparandet placerat i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring?

Kolla om din gamla tjänstepension eller pensionsförsäkring är placerad i en så kallad traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Om du inte själv gjort något val brukar tjänstepensionen automatiskt hamna i en traditionell försäkring. 

 

I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som väljer placeringarna medan det i en fondförsäkring är du själv som bestämmer hur dina pengar placeras. Fondförsäkringar består oftast av en högre andel aktier än traditionella försäkringar och har därför en högre risk. Traditionella försäkringar har lägre aktieandel och därmed en lägre risk. Om du har en fondförsäkring med hög andel aktiefonder kan den med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder och traditionella försäkringar, men värdet kommer att variera mer under tiden.


2.     Kan jag flytta mitt fribrev till ett annat försäkringsbolag?

Idag är det möjligt att flytta många av fribreven från ett försäkringsbolag till ett annat. Det kan göra det enklare för dig att ha allt samlat på ett ställe, men den största fördelen med att flytta är ofta att du kan få lägre avgifter för ditt pensionssparande. Det gör att dina pensionspengar inte äts upp av höga avgifter. Exempelvis kan kostnaden för en pensionsförsäkring skilja sig i pris mellan olika försäkringsbolag och även de fonder som erbjuds kan ha olika fondavgifter.

 

Det är alltid viktigt att ta reda på vad du flyttar från och vad du flyttar till, undersök vilka villkor som gäller i din gamla pensionsförsäkring samt i den pensionsförsäkring som du vill flytta till. Det bolag du flyttar pensionskapitalet från kan ta ut en flyttavgift. Kolla upp vad det kostar att flytta ditt pensionssparande.

Svenska Fribrevsbolagets målsättningen är att erbjuda full frihet till våra kunder utan förbindelser, höga avgifter eller partiska fondrekommendationer. Till skillnad från våra konkurrenter har vi inga egna fonder och därav görs våra rekommendationer opartiskt utifrån kundens bästa. Dessutom går alla ersättningar som lämnas till SFB, i sin helhet tillbaka till kunderna, såsom fondprovision. Det innebär i många fall att dina avgifter blir lägre samt att SFB:s mål är detsamma som ditt, att du ska få så hög pension som möjligt.


Anmäl ditt intresse för en kostnadsfri sammanställning från oss!


Hälsningar, 

Svenska Fribrevsbolaget


Läs hela artikeln här>>


Läs fler nyheter här>>