Flytträtt - Svenskafribrevsbolaget.se

Flytträtt

Ökad konkurrens innebär oftast bättre villkor för konsumenten. För 15 år sedan kostade det exempelvis 5 kr/min att ringa från en mobiltelefon. Ingen har kvar dessa dyra avtal idag då konkurrens gjort att priset blivit markant lägre. På samma sätt har villkoren för dina pensionspengar förbättrats. SFB hjälper dig att flytta dina pengar till ett bättre avtal.

Pensionsmarknaden är unik i sitt slag. Fram till 2006 var det helt enkelt inte tillåtet att byta pensionsbolag. Efter bl.a. skandalerna kring Skandia på 2000-talet höjdes rösterna om en avreglering av pensionsmarknaden.

“Pensionssparare i livbolag har en unik relation till sina bolag. Det är sannolikt ett av de få exemplen på att en konsument är bunden av ett avtal som löper över decennier utan möjlighet till uppsägning. Detta är enligt Finansinspektionen inte förenligt med ett gott konsumentskydd.”
Finansinspektionens rapport DNR 06-4007-699


Ovan är ett citat från Finansinspektionen som uppmanade lagstiftaren att inte längre tillåta denna inlåsning av dina pengar. Det kan jämföras med att du köper en mobiltelefon och tvingas teckna ett livslångt abonnemang. Lagstiftaren lyssnade på kritiken och från och med 2008 gäller flytträtt för vissa pensionsförsäkringar. SFB sammanställer vilka av dina försäkringar som är flyttbara och vad fördelarna med en flytt är. Genom lägre avgifter kan en flytt höja din pension med 10 000-tals kronor.