Läs om Lars - Svenskafribrevsbolaget.se

Läs om Lars

Lars höjer sin pension genom att flytta och slå ihop tre fribrev till ett. Så här går det till!

Lars är 45 år och har haft tre olika jobb. Det innebär att han har tre pensionsförsäkringar i tre olika försäkringsbolag. Han har tidigare försökt flytta och slå ihop dessa försäkringar för att få bättre överblick, sänka sin kostnader och få hjälp att välja rätt fonder, men då fått svaret att försäkringsbolagen inte tillåter det.
När han hör att lagstiftningen ändrats och att SFB finns, anmäler han sig kostnadsfritt. SFB samlar in information om var hans pensionsförsäkringar/fribrev finns, analyserar dem och visar vilka han kan/bör flytta till SFB. Efter Lars godkännande hjälper SFB honom att genomföra flyttarna samt slå ihop de tre försäkringarna till en. Slutligen får han hjälp att välja rätt fonder. De fonder han investerar i betalar ut fondprovision, dessa provisioner behålls vanligtvis av försäkringsbolaget men inte hos SFB. Hos SFB tillfaller all fondprovision kunderna. Det gör att Lars får låga avgifter.