Hållbarhet – en global utmaning

Hållbarhet – En global utmaning

Hållbarhet – en global utmaning

Hem » Hållbarhet » Hållbarhet – En global utmaning

Hållbarhet – En global utmaning

Frågan om hållbarhet har flera olika nyanser och ingångar. Men i grunden handlar det om olika initiativ individuellt, nationellt, regionalt (EU) och globalt (FN) som adresserar de stora framtidsutmaningarna för mänskligheten och vår planet. Det handlar om att komma till rätta med miljöproblemen och tillse att förutsättningarna för mänskligt, värdigt liv förbättras, inte bara för oss utan också för kommande generationer.

Agenda 2030

Ett centralt initiativ på området lanserades den 25 september 2015 genom att FN:s generalförsamling antog en ny ram för global hållbar utveckling: Agenda 2030, vars kärna utgörs av de sjutton målen för hållbar utveckling (”sustainable development goals” eller ”SDG:er”). Dessa mål har en sedan fått en direkt påverkan (utan att vara formellt bindande) på hur FN:s medlemsländer, mellanstatliga organisationer, offentliga såväl som privata aktörer utformar bindande regelverk och strategier i sitt hållbarhetsarbete.