Tillväxten fortsätter för Sveriges nya pensionsbolag - Svenskafribrevsbolaget.se

Tillväxten fortsätter för Sveriges nya pensionsbolag

Det kallas för fribrev, dina utsprida pensionspengar från f.d. arbetsgivare. Ny lag gör det möjligt att samla ihop dem, något som Svenska Fribrevsbolaget (SFB) är byggt för. Bolaget har på rekordtid passerat 1 miljard i kundvolym och tack vare en unik affärsmodell kunnat skapa fondportföljer som gett hög avkastning. Bolaget kommer under 2022 att fördubbla personalstyrkan för att kunna hantera den ökande kundtillströmningen.


3 steg för att bygga en professionell fondportfölj

1. Se till att inget stör de råd du får

Många banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare har som mål att sälja sina egna fonder. Det kan påverka deras rådgivning. Använd därför en plattform utan bankens eller rådgivarens egna fonder – och säkerställ att all eventuell fondprovision från fondbolagen återförs oavkortat till dig som kund. 

Så tar du del av fondprovisionen

De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av fondavgiften betalas normalt tillbaka till försäkringsbolaget som en fondprovision. Hos SFB tillfaller alla fondprovisioner automatiskt dig som kund vilket innebär att du får lägre fondavgifter. SFB får endast ersättning genom en försäkringsavgift. Det innebär att ersättningen till SFB är densamma oavsett vilka fonder du väljer och du kan vara trygg i att SFB och du har samma mål. Att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. 

2. Rätt fonder är viktigare än många fonder

Det finns idag tusentals fonder på den svenska marknaden. Många finansiella aktörer uppfinner nya produkter i tron om att just deras produkt skall vara bättre än alla andra. Detta är inte vägen till hög avkastning. Det finns redan ett stort utbud av framgångsrika fonder, och fokus bör vara på att sortera bland de som redan finns. En stor del av vårt arbete går ut på att sortera ut vilka 150 fonder som skall vara med på vårt fondtorg. Därefter bygger vi portföljer med ett antal utvalda fonder. Hälften av de fonder som är med på fondtorget idag har 4 eller 5 stjärnor hos Morningstar.

3. Långsiktig - men beredd att agera 

Våra fondportföljer kan förändras över tid, beroende på marknadsläge och utveckling hos olika förvaltare. Genom att välja en fondportfölj som bevakas får du hjälp att göra långsiktiga val. Om en förändring i vald fondportfölj sker får du en notis och kan godkänna förändringen med BankID.

Källa:

https://borsvarlden.com/artiklar/Tillv%C3%A4xten-forts%C3%A4tter-f%C3%B6r-Sveriges-nya-pensionsbolag