Fondtorg – våra utvalda fonder

Fondtorg – våra utvalda fonder

Fondtorg – våra utvalda fonder

Hem » Fondtorg

Vårt fondtorg

Vi erbjuder ett brett kvalitetssäkrat utbud av fonder, som vi valt ut efter en noggrann urvalsprocess där vi bedömt fonden och fondförvaltarens förmåga att skapa överavkastning över längre tidsperioder. I vår utvärdering tar vi hänsyn till en rad faktorer såsom efterfrågan, förvaltningshistorik, organisation, investeringsfilosofi, hållbarhetsarbete och kostnadsnivå. Vårt mål är alltid att hitta den mest högkvalitativa förvaltningen till det rätta priset. Vi sätter också stort värde vid långsiktiga, nära samarbeten med bevisat skickliga förvaltare för att på så sätt få bättre insikter i förvaltningsarbetet och erhålla bättre villkor för våra sparare genom högre rabatter.

Hos SFB återförs alltid rabatterna från fondbolagen oavkortat till våra sparare, och stannar inte hos försäkringsbolaget, fondplattformen eller hos försäkringsmäklaren, vilket är vanligt förekommande vid pensions- och annat sparande. På detta sätt säkerställs låga fondkostnader och vårt fondurval riskerar inte störas av intressekonflikter som kan skapas av att urvalet av fonder påverkas av höga fondprovisioner till mellanleden framför kvaliteten i förvaltningen.

Vi utvärderar vårt fondtorg kontinuerligt. Eftersom SFB inte har egna fonder – som annars är vanligt hos banker, mäklare och pensionsbolag som erbjuder fondförsäkringar – kan vi också säkerställa att vår utvärdering enbart drivs av intresset att skapa bästa möjliga förutsättningar för riktigt bra avkastning på ditt sparande. Du kan således vara trygg i att SFB och du har samma mål: Att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utvalda fonder:

NamnUtv. 1 årUtv. 3 årUtv. 5 årRiskFondbetyg