Så går det till

Så går det till

Så går det till

Hem » Så går det till

Så blir du kund hos SFB

Ett fribrev är en pensionsförsäkring där inbetalningarna har upphört, som uppstår till exempel när du byter jobb. En tjänsteman kommer i genomsnitt att ha samlat på sig åtta fribrev under sitt arbetsliv, ofta  utspridda hos olika försäkringsbolag. Många fribrev belastas med höga avgifter vilket påverkar den framtida pensionen genom att minska pensionsunderlaget. För de värst drabbade kan så mycket som en tredjedel av pensionen försvinna i onödiga avgifter. Dessutom kan fribreven ha varit uppsatta på ett sådant sätt att försäkringsbolaget eller rådgivaren haft särskilda ekonomiska intressen i de fondval som tidigare gjorts, antingen genom höga fondprovisioner eller att fonderna som rekommenderats förvaltas av försäkringsbolaget eller rådgivaren själv.

1 juli 2022 trädde det tredje och sista steget i arbetet med att reformera flytträtten i kraft. Det innebär att även fribrev tecknade innan 2007 nu omfattas av retroaktiv flytträtt.

Sveriges tidigare finansmarknadsminister Per Bolund skrev följande i samband med att förslaget om effektivare återköps- och flytträtt lades fram:

”Nu får svenska pensionssparare möjligheten att flytta ihop sitt sparande, få bättre överblick över sin framtida pension och sänka sina kostnader.

Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig som kund med just detta. Processen består av tre enkla steg:

1. Anmäl dig och fyll i fullmakten

Via anmälan får SFB en fullmakt att samla in underlag på dina fribrev. Vi kontaktar de aktuella försäkringsbolagen och upprättar en sammanställning över dina nuvarande pensionsförsäkringar/fribrev. Anmälan är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte till någonting.

2. Analys & flytthjälp

När underlaget är insamlat gör SFB en pensionsanalys. Om vi hittar fribrev där vi kan erbjuda bättre villkor kontaktar vi dig och bokar in ett möte. Efter mötet väljer du själv om du vill gå vidare och bli kund.

Efter ditt godkännande genomför SFB flytten åt dig.

3. Låga fondavgifter & rätt fonder för dig

Efter godkännande flyttar vi över fribreven till oss. Då har du låga fondavgifter, samtidigt som pengarna placeras i de fonder du valt. De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av den fondavgiften betalas normalt till försäkringsbolaget som en fondprovision för försäljningen av fonden. SFB överför alla provisioner dig som kund vilket innebär att dina kostnader blir lägre. Det innebär också att ersättningen till SFB inte påverkas av vilka fonder du väljer. Du och SFB har alltså samma mål. Att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.