Flyttavgift2023-11-17T10:01:00+01:00

Flyttavgift för tjänstepension

Ofta tar försäkringsbolagen en avgift vid flytt av pension från ett bolag till ett annat. För individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar finns ett tak för flyttavgiften.

Syftet med avgiftstaket, som är lagstadgat, är att hindra uttag av orimliga avgifter vid pensionsflyttar och på så vis motverka inlåsning av pensionskapital i oförmånliga villkor.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Nyckelpunkter

Definition

En flyttavgift är en avgift som tas ut av försäkringsbolaget när en person väljer att flytta sin tjänstepension från ett försäkringsbolag till ett annat.

Syftet med avgiften

Syftet med avgiften är att täcka de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med överföringen av pensionskapitalet.

Viktigt att ha i åtanke

Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att flytta sin tjänstepension om man hittar bättre villkor hos ett annat försäkringsbolag, men man bör vara medveten om eventuella flyttavgifter som kan tillkomma.

Avgiftstaket skyddar konsumenter

Avgiftstaket skyddar konsumenter från orimligt höga avgifter vid flytt och motverkar på så sätt inlåsning av pensionskapital i oförmånliga villkor.

Vad ligger avgiftstaket på?

Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 får flyttavgiften maximalt uppgå till cirka 660 kronor (2023), eller 0,0127 prisbasbelopp.

Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar

Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar medan det för traditionella försäkringar, liksom för kollektivavtalade försäkringar, inte finns något avgiftstak vid flytt.

Därför finns ett avgiftstak vid flytt av tjänstepensioner

Den fria flytträtten för pensioner infördes 2007, men fram till början av 2020-talet omfattade den enbart en liten andel av pensionsspararna.

Det var tydligt för de flesta, inklusive lagstiftarna, att lagen om flytträtt inte fungerade fullt ut som det var tänkt. Regering och riksdag har därför under de senaste åren tagit flera steg för att utvidga och stärka flytträtten i syfte att öka konsumenternas makt över sina pensioner.

Läs mer: Vad menas med flytträtt för tjänstepension?

År 2021 infördes ett avgiftstak

Ett av dessa stegen var att 2021 införa ett avgiftstak vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007.

Taket skyddar konsumenterna från orimligt höga avgifter vid flytt och motverkar på så sätt inlåsning av pensionskapital i oförmånliga villkor.

Vad tycker SFB om avgiftstaket?

“Taket på flyttavgifter är viktigt för att motverka inlåsning av pensionskapital i oförmånliga villkor. Taket underlättar pensionsflyttar och ökar konsumenternas makt över sina pensioner.”

Max Danielsson, Chief Market Officer på Svenska Fribrevsbolaget

Vad gäller kring flyttavgifter?

Sedan 2021 finns alltså en lag som reglerar vilka avgifter som försäkringsbolag får ta ut från pensionssparare vid flytt av pensionskapitalet till ett annat försäkringsbolag.

Syftet med lagen är att skydda konsumenten från orimliga flyttavgifter och ta bort inlåsningseffekter. Ytterst är syftet att stärka konsumentens makt över sin pension.

Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 får flyttavgiften maximalt uppgå till cirka 660 kronor (2023), eller 0,0127 prisbasbelopp.

Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar – för traditionella försäkringar finns inget tak för flyttavgiften.

Vid flytt av pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp, får ingen avgift alls tas ut – prisbasbeloppet ligger på 52 500 kronor 2023.

Avgiften för att flytta en kollektivavtalad försäkring varierar beroende på flera faktorer såsom försäkringsbolagets policy, det specifika avtalet mellan arbetsgivaren och försäkringsbolaget, samt de administrativa kostnaderna förknippade med flytten.

Att tänka på innan du flyttar din pension

I dag har du som konsument goda möjligheter att samla ihop och flytta tjänstepensionsförsäkringar från tidigare arbetsgivare (fribrev).

Läs mer: Vad är fribrev?

Läs mer: Allt om tjänstepensionsförsäkringar

Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att flytta sin pension från ett försäkringsbolag till ett annat

De avgifter som du betalar för dina pensionsförsäkringar kan nämligen variera mycket mellan olika pensionsförsäkringsbolag, vilket i slutänden kan ha stor påverkan på din pension.

Därutöver kan även fondutbudet och rådgivningen variera mellan försäkringsbolagen.

Läs mer: Vill du flytta din tjänstepension?

Innan du beslutar dig för att flytta din tjänstepension är det viktigt att jämföra villkor och avgifter mellan ditt nuvarande pensionsbolag och det bolag du överväger att flytta till:

  • Notera även om du genom flytten förlorar eller får del av specifika förmåner eller skydd.
  • Glöm inte heller att ta reda på vad det kostar att flytta. Priset beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar.
  • Om du flyttar din pension till Svenska Fribrevsbolaget hjälper vi dig att ta fram information om aktuella flyttavgifter.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Sammanfattning

På senare år har flera steg tagits för att underlätta och stärka flytträtten kring tjänstepensioner. Syftet har varit att stärka konsumentens makt över sin pension.

Sedan 2021 finns en lag som innebär att det vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett avgiftstak på cirka 660 kronor (2023) eller 0,0127 prisbasbelopp.

Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar medan det för traditionella försäkringar, liksom för kollektivavtalade försäkringar, inte finns något avgiftstak vid flytt.

Vanliga frågor

Var kan jag jämföra villkoren för att flytta olika pensionsförsäkringar?2023-10-23T14:11:38+02:00

Konsumenternas webbplats kan du få fram en sammanställning över de avgifter som försäkringsföretagen tar ut vid flytt av pensionskapital i individuell tjänstepension,  privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.

Vad bör jag tänka på innan jag beslutar mig för att flytta min tjänstepension?2023-10-23T14:04:11+02:00

Innan du beslutar dig för att flytta din tjänstepension är det viktigt att jämföra villkor och avgifter mellan ditt nuvarande pensionsbolag och det bolag du överväger att flytta till.

Notera även om du genom flytten förlorar eller får del av specifika förmåner eller skydd.

Vad händer om mitt försäkringskapital är lägre än ett prisbasbelopp?2023-10-23T14:02:04+02:00

Om försäkringens värde är högst ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) får inga avgifter tas ut vid flytt.

Hur mycket får försäkringsbolagen ta ut i avgift vid flytt av en tjänstepension?2023-10-23T14:01:03+02:00

Det beror på vad det är för typ av försäkring.

Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett tak för den flyttavgift försäkringsbolaget kan ta ut.

För närvarande är taket på flyttavgiften ca 660 kronor (2023), eller 0,0127 prisbasbelopp. Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar. För traditionella försäkringar finns inget tak för flyttavgiften.

Vid flytt av pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) får ingen avgift tas ut. Avgiften för att flytta en kollektivavtalad försäkring varierar.

Hur mycket får försäkringsbolagen ta ut i avgift vid flytt av en tjänstepension?2023-10-23T13:35:08+02:00

Det beror på vad det är för typ av försäkring. Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett tak för den flyttavgift försäkringsbolaget kan ta ut.

För närvarande är taket på flyttavgiften ca 660 kronor (2023), eller 0,0127 prisbasbelopp. Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar.

För traditionella försäkringar finns inget tak för flyttavgiften. Vid flytt av pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) får ingen avgift tas ut. Avgiften för att flytta en kollektivavtalad försäkring varierar.

Vilka typer av pensionsförsäkringar gäller avgiftstaket på flyttavgifter för?2023-10-23T13:32:11+02:00

Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett tak för den flyttavgift som kan tas ut. Avgiftstaket gäller enbart vid flytt av fond- och depåförsäkringar.

Vid flytt av en traditionell försäkring finns inget tak för flyttavgiften. För pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) får ingen avgift alls tas ut vid flytt. Vid flytt av kollektivavtalade försäkringar finns inget tak på flyttavgiften.

Varför finns ett avgiftstak vid flytt av pensionsförsäkringar?2023-10-23T13:30:14+02:00

Avgiftstaket vid flytt av pensionsförsäkringar finns för att skydda konsumenterna från orimligt höga avgifter.

Syftet är att underlätta och effektivisera möjligheten att flytta sin pension mellan olika bolag och därmed öka konsumenternas makt över sina pensioner.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Till toppen