Fribrev2023-11-16T14:46:59+01:00

Fribrev – vad det är och hur det påverkar din pension

Ett fribrev är ett tillgodohavande – ett sparkapital – som finns i en pensionsförsäkring som det inte längre görs nya premieinbetalningar till.

Fribrev uppstår när du avslutar en anställning och arbetsgivaren slutar betala till din tjänstepensionsförsäkring eller genom att du tidigare har pensionssparat privat. De flesta har flera fribrev.

Så fungerar det

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Har jag fribrev?

I genomsnitt samlar man på sig 8 fribrev fram tills pension. För att ta reda på om du har fribrev, och om vi kan hjälpa dig till en bättre pension, kan du beställa en pensionsanalys.

Vad ska jag göra med mina fribrev?

Det är ofta en bra idé att samla sina fribrev på ett ställe. Du får en bättre överblick och kan sänka din kostnad för avgifter, och därmed få högre pension.

Hur mycket kan jag spara?

Våra kunder minskar i genomsnitt det totala årliga avgiftsuttaget med 0,5 procentenheter, vilket bara det, ökar pensionskapitalet med 80.000 kronor fram till pension om man flyttar kapitalet till oss vid 56 års ålder.

Vad är ett fribrev?

Ett fribrev är ett tillgodohavande som du har i en pensionsförsäkring som det inte längre görs nya premieinbetalningar till.

Fribrev uppstår till exempel när du avslutar en anställning. Arbetsgivaren slutar då att betala premier till din tjänstepension (om du har haft det som förmån).

Det redan inbetalade kapitalet finns kvar, placerat enligt ditt tidigare val, i form av ett fribrev. Ett fribrev kan också ha uppstått genom att du tidigare har pensionssparat privat. De flesta har flera fribrev.

Lagändringar har gjort det lättare att öka sin pension

Genom en handfull lagändringar mellan 2020-2022 har du som konsument i dag bättre möjligheter att samla ihop och flytta din tjänstepension och privata pensionsförsäkringar – dina fribrev – än tidigare.

  • 2020 gjordes lagändringar i syfte att få en effektivare flytträtt av försäkringssparande.
  • 2021 infördes en lagändring som reglerar ett tak för avgiften vid flytt.
  • Från den 1 juli 2022 omfattar flytträtten även fribrev som tecknats före 2007.

Så undviker du att betala onödigt höga avgifter

Du kan ta fram information om vilka fribrev du har och som visar hur mycket pengar som beräknas att betalas ut när du går i pension genom att beställa vår kostnadsfria pensionsanalys.

Det är viktigt att sätta sig in i villkoren och hur kapitalet är placerat, annars finns en risk att du får en sämre pension än du skulle behöva. Det finns till exempel en risk att du betalar onödigt höga avgifter, vilket kommer ge en lägre pension i slutänden.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Hur många fribrev har jag?

De flesta har flera fribrev. En tjänsteman kommer i genomsnitt få ihop åtta fribrev utspridda hos olika pensionsbolag under sitt arbetsliv, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller från egna privata pensionsförsäkringar. Ju fler gånger du har bytt jobb, desto fler fribrev. 

  • www.minpension.se kan du se vilka fribrev du har. För att kunna avgöra om ditt kapital är placerat på bästa sätt bör du ta fram mer detaljerade uppgifter samt göra en djupare analys. 
  • Svenska Fribrevsbolaget erbjuder en enkel och kostnadsfri pensionsanalys, där vi hjälper dig att ta fram all relevant information om dina avgifter och placeringar. Vi kommer visa hur du ligger till och om det är lönsamt för dig att göra ändringar och samla din pension på ett ställe eller inte.

Samla din flyttbara tjänstepension

Genom att samla din flyttbara tjänstepension, dina fribrev, hos oss får du låga fondavgifter, en bättre överblick över utspridda pensionspengar och möjlighet till en högre framtida pension.

Hur mycket kan jag spara?

Svenska Fribrevsbolaget har räknat ut att den genomsnittliga kunden, som är 56 år gammal, sparar 80.000 kronor fram till pension genom att byta till vår pensionsförsäkring med lägre avgift.

Den som betalar högre avgifter än snittet, eller den som är yngre, kan spara ännu mer.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Vanliga frågor

Hur länge betalas pensionsförsäkringen ut?2023-08-18T10:06:36+02:00

Utbetalningstiden för pensionen är minst fem år, medan maxlängd varierar beroende på pensionsförsäkring. Ofta kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid.

Om du väljer en begränsad uttagstid för din tjänstepension, som till exempel fem år, får du ut relativt stora pensionsbelopp dessa år, men därefter upphör tjänstepensionsutbetalningen helt.

Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du vill ta ut din tjänstepension och övriga pensionsförsäkringar. Oftast går det inte att stoppa påbörjade utbetalningar.

När betalas fribrevet ut?2023-08-18T10:04:13+02:00

Den ålder som gäller för när du tidigast kan börja ta ut din pension varierar beroende på vilken tjänstepensionsförsäkring eller pensionsförsäkring du har. Vissa tjänstepensioner betalas ut med automatik från 65 år.

Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut behöver du stoppa utbetalningen innan dess. Tidigast kan uttag av pension göras från 55 år och har du till exempel statlig tjänstepension gäller att den kan betalas ut tidigast från 61 år. Du behöver sluta arbeta i motsvarande grad.

Vid vilken ålder du börjar ta ut din pension samt hur länge pensionsförsäkringen betalas ut har stor betydelse för hur mycket du kommer att få i pension per månad.

Vilka kostnader är inblandade när man flyttar fribrev?2023-08-18T10:03:17+02:00

Kostnaden för att flytta ett fribrev beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar. Om du flyttar din tjänstepension – de flyttbara fribreven – till Svenska Fribrevsbolaget tar vi fram information om aktuella flyttavgifter för din tjänstepension.

Den flyttavgift som kan tas för att flytta individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007 är begränsad till maximalt cirka 600 kronor. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023). Lagstiftningen om begränsad flyttavgift för tjänstepension gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar.

Om du vill flytta din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring från Svenska Fribrevsbolaget så är det gratis, vi tar inte ut någon flyttavgift.

Vad händer om jag inte flyttar mina fribrev?

Om du inte flyttar dina fribrev kommer kapitalet i dina fribrev fortsätta att förvaltas enligt nuvarande villkor och placeringsinriktning.

Men det kan vara värt många kronor att sätta sig in i villkoren och se hur kapitalet är placerat. För om du betalar höga avgifter eller inte placerar kapitalet på ett bra sätt får du en sämre pension än du skulle behöva få.

  • Det finns en risk att du betalar onödigt höga avgifter – pensionsförsäkringsavgift, fondavgift och avgift för efterlevandeskydd i din tjänstepension vilket i slutänden kommer ge dig en lägre pension.
  • Det finns en risk att placeringsinriktningen inte är optimal vilket också kan försämra din framtida pension. Du bör till exempel säkra att du har den risknivå du vill ha, och givet din ålder. Ju högre andel aktier desto högre risk – men också större möjlighet till avkastning.

Genom att samla dina fribrev hos ett försäkringsbolag med låga avgifter och se över dina placeringar, kan du ta bort onödiga kostnader och säkra att du har den risknivå du önskar på placeringen.

Om du inte undersöker hur din pensionssituation ser ut och om en flytt är lönsam finns risken att du får en lägre pension än du annars skulle ha haft.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Får jag avkastning på fribrev?

Du får avkastning på de tillgodohavanden du har i fribrev. Hur mycket avkastningen blir påverkas av flera faktorer, som vilken typ av tjänstepension du har, vilket i sin tur styrs av till exempel det kollektivavtal du har lytt under, och vald förvaltningstyp.

Förmånsbestämd tjänstepension baseras på slutlön och anställningsår, där pensionen är garanterad till en viss procent av slutlönen. För full ersättning krävs 30 års arbete och slutar du tidigare gäller bara de år du arbetat, ingen ökning av lön.

Ett fribrev för en förmånsbestämd tjänstepension räknas upp i takt med pris- eller inkomstutvecklingen för att ge samma köpkraft vid pension som när lönen betalades ut.

Premiebestämda tjänstepensionen kan antingen utgöras av en traditionell försäkring eller en fondförsäkring beroende på vad du har valt. Traditionella försäkringar har ofta en garanterad avkastning och om pensionsbolagets avkastning är ännu högre tar man även beslut om återbäring därutöver.

Har du istället valt fondförsäkringar, där du själv väljer vilka fonder du ska investera i, så beror avkastningen på vilka fonder du har valt att investera i. En tiotaggarlösning innebär att en person som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp har valt bort sin kollektivavtalade, förmånsbaserade pensionslösning, mot en premiebestämd tiotaggarlösning.

Läs mer: Tiotaggarlösning – är det rätt val för mig?

Vanliga frågor

Vilka risker finns det med fribrev och hur kan man minimera dem?2023-08-18T10:14:16+02:00

Du kan ta fram information om dina fribrev som visar hur mycket pengar som beräknas att betalas ut när du går i pension, men om du inte sätter dig in i villkoren och hur kapitalet är placerat finns en risk att du får en sämre pension än du skulle behöva.

  • Det finns en risk att du betalar onödigt höga avgifter (pensionsförsäkringsavgift, fondavgift och avgift för efterlevandeskydd i din tjänstepension).
  • Det finns en risk att placeringen inte är optimal. Du bör till exempel bestämma dig för vilken risknivå du vill ha i förvaltningen och även beaktat din ålder. Ju högre andel aktier desto högre risk – men också större möjlighet till avkastning.

Genom att samla dina fribrev hos ett försäkringsbolag med låga avgifter och se över dina placeringar, kan du ta bort onödiga kostnader och säkra att du har den risknivå du önskar på placeringen.

Svenska Fribrevsbolaget gör gärna en analys för att se om du till exempel betalar onödigt höga avgifter.

Kan jag flytta mina fribrev till ett annat försäkringsbolag?2023-08-18T10:12:48+02:00

Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Du kan få en hel del information via www.minpension.se men kan också behöva kontakta respektive pensionsbolag.

Svenska Fribrevsbolaget kan hjälpa dig att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och om det är lönsamt för dig att flytta din tjänstepension. Det är en kostnadsfri hjälp.

Har jag flytträtt?

Det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen. Övergripande gäller detta: Sedan 2022 gäller flytträtt för alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring.

Även kollektivavtalade tjänstepensioner går oftast att flytta. De kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara”, det vill säga för dessa gäller att du kan flytta den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt av tjänstepension, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt av tjänstepension.

Har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter bara flytt av pengar som betalats in efter ett visst datum. Om det finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta din tjänstepension.

Kan fribrev lösas in i förtid?2023-08-18T10:09:25+02:00

Pensionssparande är ett bundet sparande och kan inte flyttas till annan sparform. Huvudregeln är att du inte kan få ut ditt pensionssparande i förtid. Det finns dock några undantag.

Är försäkringen en icke kollektivavtalad fondförsäkring och värd mindre än ett prisbasbelopp (52 500 kronor, 2023) så kan försäkringen avslutas i förtid och betalas ut som ett engångsbelopp. Om kapitalet är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid efter dispens.

Till exempel kan det ske om en person är på obestånd och det kan ge en varaktig lösning på de ekonomiska problemen eller om det finns synnerliga skäl. För tjänstepensionen kan förtidsinlösen ske vid utmätning, ackord eller efter konkurs eller genom bodelning.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Till toppen