Om Svenska Fribrevsbolaget

Om Svenska Fribrevsbolaget

Om Svenska Fribrevsbolaget

Hem » Om SFB

Det här är Svenska Fribrevsbolaget

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB är ett försäkringsbolag grundat 2016. Sedan 2020 har vi tillstånd av Finansinspektionen att driva försäkringsverksamhet avseende fondförsäkringar. Finansinspektionen är även tillsynsmyndighet.

Bolaget har säte och huvudkontor i Västerås. Utöver detta finns kontor i Stockholm.

Vi ägs av en ägargrupp bestående av några större institutionella investerare, ett 1000-tal privata investerare samt utav våra medarbetare.

SFB erbjuder kostnadseffektiva och transparenta lösningar för svenska pensionssparares fribrevsituation, och vänder sig till pensionssparare med ett kapital på minst 100 000 kr.

Svenska Fribrevsbolagets mål är att bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse där målsättningen är att minimera intressekonflikter genom att ersättningar från exempelvis fondbolag som lämnas till SFB alltid i sin helhet överförs till kunderna.