Flytträtt2023-11-16T16:04:36+01:00

Flytträtt för tjänstepension

Flytträtt innebär att du får flytta kapitalet i din tjänstepensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Sedan 2022 går alla individuella fond- och depåförsäkringar att flytta. Om du har dåliga villkor i dag kan en flytt bidra till en högre pension i framtiden.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Nyckelpunkter

Definition

Flytträtt innebär möjligheten att flytta kapitalet i din tjänstepensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan olika typer av försäkringar.

Fördelar

Flyttar du din tjänstepension kan du få bättre överblick över pensionskapitalet, bättre försäkringsvillkor, och möjlighet att anpassa placeringar efter ens livssituation.

Så fungerar det

Sedan 2022 kan alla individuella fond- och depåförsäkringar flyttas. Detta kan bidra till en högre pension om man tidigare har haft dåliga villkor.

Förutsättningar för flytt

En grundläggande förutsättning för flytt är att det handlar om en pensionsförsäkring som inte längre är aktiv, oftast på grund av att man har bytt arbetsgivare.

Vilka pensioner kan flyttas?

Inte alla tjänstepensioner kan flyttas. Grundkravet är att pensionen ligger i ett fribrev. Individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, särskilt fond- eller depåförsäkringar, kan oftast flyttas.

Lagändringar och framtida förändringar

På senare år har lagändringar stärkt konsumenternas rättigheter gällande tjänstepensionen. Det finns även en uppmaning till regeringen att fortsätta förbättra flytträtten.

Vad menas med flytträtt för tjänstepension?

Flytträtt för tjänstepensionen innebär att du har rätt att flytta pensionskapitalet i din tjänstepensionsförsäkring från ett pensionsbolag till ett annat eller till en annan typ av förvaltning.

Läs mer: Allt du behöver veta om tjänstepensionsförsäkringar

Vilka är förutsättningarna?

En grundförutsättning för att en flytt ska kunna vara aktuell är att det handlar om en pensionsförsäkring som det inte längre betalas in nya premier till.

Detta beror mest troligt på att du bytt arbetsgivare, alltså att det handlar om en pensionsförsäkring som inte längre är aktiv utan som har omvandlats till ett fribrev.

Läs mer: Vad är ett fribrev?

Svenskar får alltmer kontroll över sin pension

På senare år har flera lagändringar stärkt konsumenternas inflytande över sina pensioner och gjort det lättare att flytta tjänstepension. Syftet är att öka möjligheterna till bra villkor och en bra framtida pension – man ska inte behöva sitta fast med dåliga villkor.

Läs mer: Fördelarna med att flytta sin tjänstepension

Så fungerar den utökade flytträtten

En rad lagändringar har på senare år utökat flytträtten av tjänstepensionsförsäkringar. Det innebär ökade möjligheter att påverka din framtida pension.

Sedan 2022 gäller flytträtten alla individuella fond- och depåförsäkringar – även de som tecknades före den 1 juli 2007.

Det infördes även ett avgiftstak på cirka 600 kronor, under 2021, för flytt av individuella fond- och depåförsäkringar och privata pensionsförsäkringar.

Syftet med avgiftstaket är att pensionsbolagen inte ska kunna motverka flyttar genom att ta ut mer än för att täcka de administrativa kostnaderna för en flytt.

Kollektivavtalade tjänstepensioner går oftast att flyttakontakta oss för mer information.

Grundkrav – det handlar om en pensionsförsäkring som det inte längre betalas in nya premier till. Detta beror oftast på att du har bytt arbetsgivare, alltså handlar det om en pensionsförsäkring som inte längre är aktiv och har då omvandlats till ett fribrev.

Flytträtten är viktig för att du som konsument själv ska ha en möjlighet att påverka din pension – den ger dig bättre förutsättningar att påverka storleken på din framtida pension.

Flytträtten gäller oavsett ålder – men tänk på att det är viktigt att försäkringsskydd och förvaltningstyp anpassas efter din egen livssituation.

Gör det enkelt – samla all din pension på ett ställe

Har du bytt arbetsgivare några gånger har du troligen flera olika tjänstepensionsförsäkringar som ligger i olika fribrev.

Då kan det vara fördelaktigt att samla dem i en pensionsförsäkring för att få en bättre överblick och lättare kunna säkra att du har bra försäkringsvillkor och placera dem på bästa sätt utifrån din situation.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Vilka är fördelarna?

Det finns flera fördelar med att flytta sin tjänstepension:

  • Du kan samla dina tjänstepensioner på ett ställe – hos ett pensionsbolag och i en försäkring. Det gör det lättare att i framtiden ha en bra överblick över ditt pensionskapital; hur det är placerat och till vilka villkor.
  • Du kan få bättre försäkringsvillkor genom att flytta din tjänstepension – till exempel lägre avgifter. Avgiftsuttaget kommer över tid att ha en stor påverkan på ditt pensionskapital.
  • Du kan styra om placeringarna av ditt pensionskapital på ett sätt som passar din livssituation – ålder och riskvilja bättre – och öka möjligheterna att få en bättre avkastning.

Vilka pensioner går att flytta?

Den fria flytträtten gäller många men inte alla tjänstepensioner

  • Ett grundläggande krav för att pensionen ska gå att flytta till ett annat pensionssbolag eller till en annan typ av förvaltning är att pensionen ligger i ett fribrev, alltså att det är en pensionsförsäkring som det inte längre betalas in nya premier till (oftast för att du har bytt arbetsgivare).
  • Alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring, går att flytta. Traditionell försäkring är svårare att flytta. 

Har du ett äldre försäkringsavtal krävs ett godkännande från den tidigare arbetsgivaren för flytt

Det kan finnas vissa begränsningar som beror på avtal mellan arbetsgivaren och försäkringsförmedlaren.

Om det finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta kapitalet. 

Även kollektivavtalade tjänstepensioner går ofta att flytta

Har du en förmånsbestämd pension går den inte att flytta, men premiebestämda pensioner – som du själv får placera – går oftast att flytta.

Det vill säga de kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara” och du kan då normalt sett flytta pensionen till något av de pensionsbolag som din valcentral har handlat upp. Om du tillhör ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen.

Det är alltså både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Sammanfattning

Flytträtt för tjänstepensionen innebär att du har rätt att flytta pensionskapitalet i din tjänstepensionsförsäkring från ett pensionsbolag till ett annat eller till en annan typ av förvaltning.

En grundförutsättning för att en flytt ska vara aktuell är att det handlar om en pensionsförsäkring som det inte längre betalas in nya premier till, oftast för att du har bytt arbetsgivare, alltså att det handlar om en pensionsförsäkring som inte längre är aktiv utan som har omvandlats till ett fribrev.

På senare år har flera lagändringar stärkt konsumenternas inflytande över tjänstepensionen och gjort det lättare att flytta tjänstepension. Sedan 2022 går alla individuella fond- och depåförsäkringar att flytta. Även kollektivavtalad tjänstepension går ofta att flytta.

Svenska Fribrevsbolaget kan undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och se om det lönar sig för dig att flytta. Vi erbjuder en kostnadsfri pensionsanalystjänst som är ett perfekt förstasteg.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Vanliga frågor

Vad kostar det att flytta en pensionsförsäkring?2023-10-20T14:38:17+02:00

Det bolag som du flyttar din pensionsförsäkring från kan välja att ta en avgift. För individuella fond- och depåförsäkringar och privata pensionsförsäkringar finns ett avgiftstak (cirka 600 kronor).

Avgiftstaket gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner och traditionellt förvaltade försäkringar, där flyttavgiften kan vara upp till 3 procent av kapitalet. Svenska Fribrevsbolaget tar inte ut någon flyttavgift.

Får jag flytta min privata pensionsförsäkring?2023-10-20T14:37:39+02:00

Du kan flytta din privata pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt.

Får jag flytta min kollektivavtalade tjänstepension?2023-10-20T14:36:55+02:00

Kollektivavtalade tjänstepensioner går oftast att flytta. För att omfattas av flytträtt behöver de vara ”valbara”, i så fall kan du flytta den del av din tjänstepension som du själv får placera.

Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt av tjänstepension, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt av tjänstepension. Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt.

Får jag flytta min individuella tjänstepension?2023-10-20T14:36:16+02:00

Du kan flytta din individuella tjänstepension, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Om det är en traditionell försäkring och den är äldre är det upp till pensionsbolaget.

Ibland måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten. Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt.

Ordlista

Flytträtt

Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller till en annan typ av förvaltning.

Från den 1 juli 2022 har du rätt att flytta alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, om det är en fond- eller depåförsäkring. För kollektivavtalade tjänstepensioner finns också oftast flytträtt.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är frivilligt för arbetsgivare att erbjuda tjänstepensionsförsäkring, men ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension som förmån.

Fondförsäkring

När du sparar till pensionen i en fondförsäkring väljer du själv hur kapitalet ska placeras genom att välja fonder. Du kan på så sätt även styra risknivån. Till skillnad från i en traditionell försäkring ingår ingen garanti.

Depåförsäkring

Inom vissa individuella tjänstepensioner och privat pensionssparande kan du ha depåförsäkring. En depåförsäkring innebär stor flexibilitet för hur kapitalet kan placeras.

Du väljer själv risknivå och kan placera i fonder, aktier, aktieindexobligationer eller välja att vara oinvesterad (låta pengar stå kvar i depån utan att placeras).

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring har försäkringsbolaget ansvaret för att förvalta ditt kapital. Kapitalet placeras med låg risk i en mix av aktier, fastigheter och räntebärande papper. Det ingår en garanti om att minst få tillbaka en viss andel, till exempel 80 procent av inbetalda premier.

Kollektivavtalad försäkring

Kollektivavtalad försäkring är de försäkringar som är avtalade i ett kollektivavtal. En arbetsgivare som har kollektivavtal ska teckna försäkringar för de anställda, som tjänstepensionsförsäkring och andra försäkringar kopplade till arbetet, till exempel tjänstegrupplivförsäkring.

Till toppen