Våra aktieägare

Våra aktieägare

Våra aktieägare

Hem » Våra aktieägare

Våra aktieägare

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB (SFB Försäkring) är ett helägt dotterbolag till Svenska Fribrevsbolaget Holding AB (SFB Holding). All försäkringsverksamhet bedrivs inom ramen för SFB Försäkring.

SFB Holding ägs till 26% av bolagets styrelse och personal, inklusive grundarna Nicklas Hellberg och Mattias Fellenius, 60% av bolaget ägs av mer finansiella investerare som stöttat bolaget genom åren, flera nära kopplade till grundare och ägare i fondbolag och riskkapitalbolag, med mångårig erfarenhet från kapitalförvaltning, investeringsverksamhet och finansbranschen generellt.

Vår crowd – våra kunder

Resterande 14% ägs av ca 1 000 aktieägare – många av dem kunder i SFB – som har haft möjlighet att investera i bolaget via investeringsplattformen Pepins, och nu på senare tid även genom depålösningar via Nordnet, Avanza och andra banker och värdepappersinstitut. Dessa aktieägare äger aktier i ett mellanliggande publikt bolag ”Svenska Fribrevsbolaget Partners Sweden AB (publ)” (SFB Partners) som i sin tur äger aktier i SFB Holding jämte övriga direktaktieägare.

SFB Partners är sedan våren 2023 Euroclear anslutet. Det finns ingen organiserad handel i aktien i SFB Partners, men köp och säljintresse har bland annat kunnat mäklas via Pepins Community sidor. Även depåbanken bör kunna bistå i direkttransaktioner.

Ägarbild SFB Försäkring