Historik och Bakgrund

Historik och Bakgrund

Historik och Bakgrund

Hem » Historia

Så skapades Sveriges första försäkringsbolag byggt för fribrev

År 2011 utvecklade teamet bakom SFB ett flytträttssystem, som gjorde det möjligt för pensionssparare att flytta sina fribrev. Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring och den uppstår när du byter jobb och inbetalningarna som din tidigare arbetsgivare har gjort till din pensionsförvaltare upphör. Under ett arbetsliv bygger en anställd i snitt på sig hela åtta fribrev fram till pensionen.

Behovet av ett pensionsbolag anpassat för flytt och hantering av just fribrev har vuxit fram sedan lagstiftad flytträtt infördes i Sverige 2007. Denna lag omfattade fribrev där den första inbetalningen skedde från 2007 och framåt. Lagen medförde att privatpersoner plötsligt fick kontroll över sina fribrev och kunde samla dem till den aktör de själva önskade.

Ytterligare en lag som påverkade fribreven var lagen om effektivare flytträtt som trädde i kraft den 1 januari 2020. Denna följdes sedan den 1 april 2021 av en lag som reglerade avgiftstak vid flyttar. I maj 2022 klubbade riksdagen igenom ytterligare en förändring som innebär att flyttreglerna ska gälla retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden. Från juli 2022 omfattar flytträtten även de fribrev som tecknats före 2007. 

Behovet av lagändringen kom från avtal som inte var gynnsamma för den enskilde konsumenten. Detta gäller både avseende de förvaltningsavgifter som debiterats, men även kring det faktum att utspridda pensionsförsäkringar har varit svåra att överblicka när de placerats hos flera olika aktörer. Genom det nya regelverket återförs kontrollen till pensionstagaren, som nu kan samla sina försäkringar, sänka sina avgifter och få bättre överblick på sitt sparande.