Tjänstepensionsförsäkring2023-11-16T15:03:14+01:00

Tjänstepensionsförsäkring – allt du behöver veta

Tjänstepensions-försäkring
– allt du behöver veta

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren.

Det är frivilligt för arbetsgivare att erbjuda tjänstepensionsförsäkring, men ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension som förmån.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Nyckelpunkter

Definition

En tjänstepensionsförsäkring är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda och som innebär att arbetsgivaren betalar in premier till den anställdas framtida tjänstepension.

Du kan flytta din tjänstepension

Ofta går din tjänstepension att flytta till ett annat pensionsförsäkringsbolag. Detta framgår av försäkringsavtalet.

Försäkringen är kopplad till din anställning

Din tjänstepensionsförsäkring är kopplad till din anställning. Formerna för den regleras i inkomstskattelagen.

Finns två grundmodeller för tjänstepensioner

Den förmånsbaserade tjänstepensionen, som ger ett på förhand garanterat pensionsbelopp samt den premiebaserade tjänstepensionen som beror på avkastningen på de placerade premierna.

Viktigt att veta

Om du är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare kan du inte teckna en tjänstepensionsförsäkring för dig själv.

För mer information

Vill du veta mer? Utforska isåfall våra artiklar skrivna om fribrev samt fördelarna med att flytta sin tjänstepension.

Vad är en tjänstepensionsförsäkring?

En tjänstepensionsförsäkring är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda och som innebär att arbetsgivaren betalar in premier till den anställdas framtida tjänstepension.

  • Det är frivilligt för arbetsgivare att erbjuda tjänstepension, men ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension.
  • Alla arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal har förbundit sig att betala tjänstepension till de anställda.

Du som anställd är försäkrad att i tjänstepension få ut de premier som arbetsgivaren har betalat in tillsammans med avkastningen minus avgifter. Utbetalningen av tjänstepensionen kan vara tidsbegränsad till ett visst antal år efter att du gått i pension eller vara livet ut.

Formerna för en tjänstepensionsförsäkring är reglerad i lag

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som är kopplad till anställning. Formerna för den regleras i inkomstskattelagen.

  • Arbetsgivaren ska betala samtliga premier för försäkringen, medan den anställda ska vara försäkrad och förmånstagare.
  • Arbetsgivaren eller den anställda kan vara försäkringstagare. Vanligen tecknar arbetsgivaren försäkringen och blir då även försäkringstagare.

Det är möjligt att flytta sin tjänstepension

Ofta går din tjänstepension att flytta till ett annat pensionsförsäkringsbolag. Det framgår av försäkringsavtalet om det går att flytta din tjänstepension.

Från den 1 juli 2022 kan du  flytta alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Kollektivavtalade tjänstepensioner går också oftast att flytta. De behöver då vara ”valbara”. 

Du kan välja att ha efterlevandeskydd i din tjänstepension, ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du dör. Det finns olika varianter av efterlevandeskydd, till exempel:

  • Återbetalningsskydd – som innebär att familjen ärver det samlade värdet av pensionen (det som återstår) om du dör 
  • Familjeskydd – som innebär att din familj får en viss bestämd ekonomisk ersättning om du dör innan du går i pension.

Läs mer: Fördelarna med att flytta sin tjänstepension

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Två olika grundmodeller för tjänstepensioner

Det finns två grundmodeller för tjänstepensioner. Den förmånsbaserade tjänstepensionen, som ger ett på förhand garanterat pensionsbelopp, och den premiebaserade tjänstepensionen som beror på avkastningen på de placerade premierna.

1. Premiebestämd tjänstepension

Om du har en premiebestämd tjänstepension väljer du själv hur premierna ska placeras. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Traditionella försäkringar har ofta en garanterad avkastning och om pensionsbolagets avkastning är ännu högre kan man även få återbäring därutöver.

Har du istället en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du ska placera i. Storleken på en premiebestämd tjänstepension beror i slutändan på sparkapitalets storlek vid pensioneringen och under hur lång tid pensionen ska betalas ut.

2. Förmånsbestämd tjänstepension

Den förmånsbestämda tjänstepensionen garanterar anställda en viss procent av slutlönen som pension och den påverkas även av anställningsår. För full ersättning krävs 30 års arbete och slutar du tidigare räknas de år som du har arbetat.

Förmånsbestämda pensioner kan kompletteras med en premiebestämd del. En tiotaggarlösning innebär att en person som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp väljer bort sin kollektivavtalade, förmånsbaserade pensionslösning, mot en premiebestämd tiotaggarlösning.

Vad är skillnaden mellan pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Pensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en försäkringslösning för att trygga en tjänstepension. Premierna betalas av arbetsgivaren och du inkomstbeskattas när pensionen betalas ut. Arbetsgivaren betalar särskild löneskatt på inbetalda premier.

Privata pensionsförsäkringar är ett alternativ för den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller inte har tjänstepension i sin anställning. För övriga är det inte förmånligt att spara i privat pensionsförsäkring, då sparformen inte ger avdragsrätt för övriga och därmed leder till dubbelbeskattning.

För privat pensionssparande rekommenderas i dag ISK-konto eller kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en sparform för långsiktigt sparande som du kan ha privat. Du kan spara i fonder, aktier med mera.

Sparandet sker med beskattad inkomst och det utgår en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Du behöver inte deklarera för uttag eller fondbyten och det är ingen kapitalskatt på vinster.

Har enskilda företagare rätt att teckna en tjänstepensionsförsäkring?

Om du är enskild näringsidkare kan du inte teckna en tjänstepensionsförsäkring för dig själv.

Det beror på att du inte betraktas som anställd i din egen näringsverksamhet och då gäller inte villkoren för en tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan du som enskild näringsidkare teckna tjänstepensionsförsäkringar för dina anställda.

Kompensera med eget pensionssparande

För egen del bör du som enskild näringsidkare kompensera för utebliven tjänstepensionen genom eget pensionssparande motsvarande vad de flesta arbetsgivare betalar in till sina anställda i tjänstepension. Du får göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto.

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida vad som gäller för avdrag för eget pensionssparande (pensionssparavdrag) för enskilda näringsidkare.

Om du är anställd i ett eget aktiebolag går det bra att ha tjänstepensionsförsäkring.

Kan delägare för handelsbolag teckna en tjänstepensionsförsäkring?

Om du är handelsbolagsdelägare kan du inte teckna en tjänstepensionsförsäkring för dig själv.

Det beror på att en handelsbolagsdelägare inte betraktas som anställd i sitt handelsbolag och då gäller inte villkoren för en tjänstepensionsförsäkring. Om handelsbolaget har tecknat en tjänstepensionsförsäkring med dig som försäkrad får varken handelsbolaget eller du avdrag för de betalda premierna.

Teckna en privat pensionsförsäkring istället

Du som är delägare i ett handelsbolag kan istället teckna en privat pensionsförsäkring och göra avdrag för detta egna pensionssparande i näringsverksamheten, förutsatt att du har en aktiv näringsverksamhet. Du kan läsa mer på www.skatteverket.se vad som gäller för avdrag för eget pensionssparande (pensionssparavdrag) för handelsbolagsdelägare.

Kan en tjänstepensionsförsäkring betalas ut även efter att den anställda avlidit?

En tjänstepensionsförsäkring kan även tecknas av arbetsgivaren till förmån för de efterlevande till en anställd, det vill säga efter att den anställde har avlidit.

För att den ska gälla som tjänstepensionsförsäkring förutsätter det att det är arbetsgivaren som betalar premierna. Det här är reglerat i Inkomstskattelagen.

Vanliga frågor

Vilka kostnader är förknippade med tjänstepensionsförsäkring?2023-08-22T11:26:37+02:00

Din kostnad för din tjänstepensionsförsäkring är de avgifter som dras löpande, till exempel försäkringsavgift och fondavgift. Om du har återbetalningsskydd har du även en indirekt kostnad för det, då du inte får del av så kallade arvsvinster då.

För arbetsgivaren består kostnaden för en tjänstepensionsförsäkring av premierna och den särskilda löneskatten.

Hur bokför man tjänstepensionsförsäkring?2023-08-22T11:27:39+02:00

Arbetsgivaren bokför premierna för tjänstepensionen och den särskilda löneskatten (24,26%) som en kostnad. När betalningen sker bokförs det mot kassan och innan som en skuld (leverantörsskuld respektive skatteskuld).

Hur beskattas tjänstepensionsförsäkring?2023-08-22T11:27:46+02:00

En tjänstepensionsförsäkring är ingen skattepliktig förmån för dig. Du inkomstbeskattas istället för pensionen när den börjar betalas ut. Arbetsgivaren betalar däremot särskild löneskatt (24,26 procent) på de premier som betalas in till tjänstepensionsförsäkringen. Pensionsförsäkringar är inte momsbelagda.

Vad ingår i en tjänstepensionsförsäkring?2023-08-22T11:25:00+02:00

Tjänstepensionsförsäkringen är en frivillig förmån som arbetsgivare kan erbjuda anställda. Du som anställd är försäkrad att få ut de premier som arbetsgivaren har betalat in tillsammans med avkastningen minus avgifter som pension. Utbetalningen kan vara tidsbegränsad ett visst antal år efter att du gått i pension eller vara livet ut.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Till toppen