Flytta tjänstepension2023-11-17T09:14:04+01:00

Flytta tjänstepension – vi ökar din möjlighet till en högre pension

Flytta din tjänstepension och få en bättre överblick över dina pensionspengar, låga fondavgifter och möjlighet till en högre avkastning. Vår genomsnittliga kund, som flyttar kapitalet till oss när den är 56 år, ökar sitt pensionskapital med 80.000 kronor fram till pension.

Så fungerar det

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Betala inte onödigt höga avgifter

För många känns det så krångligt att tänka på hur det går med pensionen att man helt enkelt låter bli. Det kan man förlora stora pengar på. Du kan vara en av många som betalar onödigt höga avgifter som minskar ditt pensionssparandet och det belopp du slutligen får ut i pension.

För dig som bytt jobb några gånger

Det är inte konstigt att pensionen känns långt borta om du är mitt i livet. Kanske tycker du också att du inte har tillräcklig kunskap eller så känns det bara för komplext eller rätt ut tråkigt. Och har du, som de flesta andra, bytt jobb några gånger kan det faktiskt vara svårt att få en helhetsbild.

Du har då förmodligen flera pensionsförsäkringar som det inte längre görs nya inbetalningar till, så kallade fribrev, och ditt pensionskapital är troligen spritt mellan flera olika bolag – till olika avkastning och olika avgifter. Det kan helt enkelt vara svårt att se hur bra du egentligen har ditt kapital placerat.

Vi vill göra det lättare att öka din pension

Det vill vi ändra på, för det borde inte vara så svårt. Och det var också  därför som den lagstadgade flytträtten för pensioner har utvecklats i flera steg – för att öka din makt och dina möjligheter som konsument.

Hur din tjänstepension är placerad kommer påverka din framtida pension. Har du flera tjänstepensionsförsäkringar eller ”fribrev” så finns det all anledning att ta kontroll över din situation.

Vi hjälper dig optimera din pension

Våra kunder minskar i genomsnitt det totala årliga avgiftsuttaget med 0,5 procentenheter, vilket bara det, ökar pensionskapitalet med 80.000 kronor fram till pension om man flyttar kapitalet till oss vid 56 års ålder.

Vi hjälper dig att få kontroll över de “dolda besparingar” som du har i tjänstepensionsförsäkringar. Vi vet av erfarenhet att det är lönsamt att ta grepp om sin pensionssituation.

Om du samlar den del av din tjänstepension som ligger i pensionsförsäkringar som det inte längre görs nya inbetalningar till – dina fribrev – hos oss får du en tydligare överblick, lägre avgifter och möjlighet till högre avkastning.

I grunden är det flytträtten för tjänstepension som gör det möjligt att flytta och samla pensionen på ett ställe. Och det behöver inte ens vara svårt!

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Så här fungerar det:

Vi har utvecklat en enkel och kostnadsfri pensionsanalystjänst. Den hämtar tryggt och säkert information om dina pensionspengar och vi gör sedan en analys åt dig, som visar hur och till vilka villkor dina pensionspengar är placerade. Vi visar också om det finns förbättringar att göra.

1. Fyll i vår kostnadsfria pensionsanalystjänst

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Det tar bara ett par minuter och sammanställningen levereras digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

2. Vi hjälper dig flytta din pension – om det är lönsamt

Om det är lönsamt, och om du vill, hjälper vi dig att flytta pensionen. Självklart bistår vi med hela flytten.

3. Du får hjälp att hitta rätt fonder att investera i

Vi kan sedan hjälpa dig hitta rätt fonder att investera pengarna i. Och eftersom vi återför all fondprovision till dig kommer du att få en låg avgift.

Vi har hjälpt tusentals svenskar höja sin pension 

Sedan starten 2020 har vi erbjudit vår enkla och transparenta pensionslösning till alla som vill ha bättre villkor på sin tjänstepension. Över 2000 kunder har valt att samla sin tjänstepension hos Svenska Fribrevsbolaget och vi har ett förvaltat kapital om sammanlagt mer än 1,5 miljard kronor

Vi har inga egna fonder och de provisioner vi får från fondbolagen förs oavkortat tillbaka till dig som kund. Det innebär att vi i urvalet av fonder till vårt fondtorg och i rådgivningen till dig enbart styrs av kvalitet och mervärde för dig som kund.

Du som kund får alltså lägre total avgift. Vårt  intresse är ditt intresse: att ditt kapital ska utvecklas så bra som möjligt!

Svenska Fribrevsbolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Vanliga frågor

Vad är ett fribrev och hur kan jag veta om jag har fribrev?2023-11-10T10:21:26+01:00

Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte längre görs nya premieinbetalningar till. Ett fribrev uppstår till exempel när du byter jobb:

När du avslutar en anställning där du har haft tjänstepension som förmån, kollektivavtalad eller inte, så slutar arbetsgivaren att göra inbetalningar till tjänstepensionen. Tjänstepensionen läggs nu i ett så kallat fribrev – försäkringen upphör men det redan inbetalade kapitalet ligger kvar i den placeringsform du tidigare valt.

En tjänsteman kommer i genomsnitt få ihop åtta fribrev utspridda hos olika pensionsbolag under sitt arbetsliv, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller genom att du tidigare har pensionssparat privat.

Att ha sina fribrev utspridda är oftast ingen bra idé. Förutom att det är svårt att få en överblick kan kostnaderna för avgifter bli onödigt höga, vilket i slutändan leder till en lägre pension. Genom några olika lagändringar mellan 2020 och 2022 har du som konsument i dag fått bättre möjligheter att samla ihop och flytta dina fribrev än tidigare.

Vad kostar det att flytta pensionskapital/flytta fribrev?2023-11-10T10:20:37+01:00

Det försäkringsbolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en flyttavgift. Från den 1 april 2021 är den flyttavgift som kan tas för att flytta individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007 begränsad till cirka 660 kronor (2023) eller 0,0127 prisbasbelopp. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (52.500 kr för 2023).

Lagen om begränsad flyttavgift gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar. Där tar vissa bolag fortfarande ändå upp till 3 procent av försäkringskapitalet för att flytta det.

Om du vill flytta ditt pensionskapital från Svenska Fribrevsbolaget så är det gratis, vi tar inte ut någon flyttavgift. Hela vår prislista hittar du här (https://www.svenskafribrevsbolaget.se/wp-content/uploads/2022/12/Prislista-SFB-20230101.pdf) . 

Innan du bestämmer dig för att flytta ditt pensionskapitalet bör du få veta vad det kostar att flytta. Om du flyttar din pension till Svenska Fribrevsbolaget hjälper vi dig att ta fram information om aktuella flyttavgifter. Priset beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar.

Varför ska jag flytta till Svenska Fribrevsbolaget?2023-11-10T10:16:13+01:00

Därför att du kan få högre pension. Svenska Fribrevsbolagets målsättning är att erbjuda full frihet till våra kunder utan inlåsningsvillkor och utan partiska fondrekommendationer och alltid med låga avgifter.

En genomsnittlig kund, som är 56 år, sparar 80.000 kronor fram till pensionen bara genom att byta till vår pensionsförsäkring med lägre avgift (våra kunder minskar i genomsnitt det totala avgiftsuttaget med 0,5 procentenheter).

Svenska Fribrevsbolaget har till skillnad från många andra pensionsförsäkringsbolag inga egna fonder och alla provisioner återförs oavkortat till dig som kund. Svenska Fribrevsbolaget har därmed tagit bort alla intressekonflikter som annars ofta finns i pensionsförsäkringsbolag, både i rådgivningen som tenderar att driva kapitalet till egna fonder och via provisioner från fondbolag som försäkringsbolagen behåller.

Svenska Fribrevsbolaget får endast ersättning genom försäkringsavgifter och har inga dolda intäkter från ditt pensionskapital som annars är vanligt. Det här innebär att du alltid får låga fondavgifter hos oss och att SFB:s mål i fondurval och rådgivning är detsamma som ditt: att välja de fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Hur gör jag för att flytta pensionen?2023-07-26T13:46:13+02:00

Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig att flytta pensionen i tre steg – syftet är alltid att du ska få högre pension:

Steg 1: Beställ en pensionsanalys.

Det är enkelt, kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Anmäl dig enkelt med BankID.

Steg 2: Insamling och analys.

Vi samlar nu in information om dina fribrev och gör en analys och visar om det finns förbättringar att göra. Du får en sammanställning av dina fribrev.

Steg 3: Flytta pensionen – om det är lönsamt och om du vill. 

Vi bistår med flytten och hjälper dig att flytta de fribrev som kan och bör flyttas för att få mer i pension i slutänden – om du önskar det. Vi hjälper dig att hitta rätt fonder för dig och du får låga avgifter.

Hos Svenska Fribrevsbolaget återförs nämligen fondprovisioner till dig som kund, vilket resulterar i låga avgifter samt att du kan vara säker på att Svenska Fribrevsbolaget och du har samma mål: att välja de fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Kan jag flytta all min pension till er?2023-07-26T13:48:01+02:00

Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande.

Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta. Vi kommer att rekommendera dig att flytta din pension om vi kan visa att det är lönsamt för dig att göra det. 

Vilka pensioner går att flytta?2023-07-26T13:47:40+02:00

Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta.

Detta gäller: Sedan den 1 juli 2022 kan du flytta alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Även kollektivavtalade tjänstepensioner, avtalspension, går att oftast att flytta. De kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara”, det vill säga för dessa gäller att du kan flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera.

Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Slutligen, har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter bara flytt av pengar som betalats in efter ett visst datum. Om det till exempel finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta kapitalet. Det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen.

Var kan jag se vad jag har för tjänstepension?

www.minpension.se  kan du se hela din pension och göra pensionsprognoser. MinPension är en tjänst som erbjuds i ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. 

Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att ta ett steg till för att förstå din pensionssituation; vi samlar in information och gör sedan en analys och ser om det finns förbättringar att göra. Finns det förbättringsmöjligheter kommer vi att föreslå att du samlar din pension.

Varför kan det vara lönsamt att flytta pensionen?

De avgifter som du betalar för dina pensionsförsäkringar kan variera ganska mycket mellan olika pensionsförsäkringsbolag. Eftersom pensionssparandet sker under lång tid får lägre eller högre avgifter en stor effekt i slutändan och kommer att påverka hur hög din pension blir.

1. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt

Därutöver kan även fondutbudet och rådgivningen variera mellan försäkringsbolagen. Av flera skäl, där inte minst avgiften har stor betydelse, kan alltså ett byte av försäkringsbolag vara ekonomiskt fördelaktigt.

2. Alla provisioner återförs oavkortat till dig som kund

Svenska Fribrevsbolaget har till skillnad från många andra pensionsförsäkringsbolag inga egna fonder och alla provisioner återförs oavkortat till dig som kund.

Vi har därmed tagit bort alla intressekonflikter som annars ofta finns i pensionsförsäkringsbolag, både i rådgivningen som tenderar att driva kapitalet till egna fonder och via provisioner från fondbolag som försäkringsbolagen behåller.

3. Inga dolda intäkter från ditt pensionskapital

Svenska Fribrevsbolaget får endast ersättning genom försäkringsavgifter och har inga dolda intäkter från ditt pensionskapital som annars är vanligt. Det här innebär att du alltid får låga fondavgifter hos oss och att SFB:s mål i fondurval och rådgivning är detsamma som ditt: att välja de fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Hur mycket kan jag spara?

Våra kunder minskar i genomsnitt det totala avgiftsuttaget med 0,5 procent, vilket bara det ökar pensionskapitalet med 80.000 kronor fram till pension om man flyttar kapitalet till oss vid 56 års ålder.

Svenska Fribrevsbolagets målsättning är att erbjuda full frihet till våra kunder utan inlåsningsvillkor och utan partiska fondrekommendationer och alltid med låga avgifter. 

Vanliga frågor

Om jag ger er fullmakt att se över vilka pensioner jag har, behöver jag sedan också flytta kapital till er?2023-06-20T13:06:48+02:00

Nej, du förbinder dig inte till något. Fullmakten ger Svenska Fribrevsbolaget rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har. Det som händer om du ger oss fullmakt är att vi kommer att samla in informationen och göra en analys för att se om det finns förbättringar att göra. Du får sedan del av analysen. Den kommer att visa hur många fribrev du har, i vilket/vilka pensionsbolag och om det finns pengar att spara genom att samla fribreven och sänka avgifterna. Du gör vad du vill med informationen!

På fullmakten står tydligt att SFB inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar. Att skicka in en informationsfullmakt till SFB är kostnadsfritt. Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter.

Informationsinsamlingen sker av systerbolaget Pensionskontroll via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Vem får mina pensionspengar om jag avlider (efterlevandeskydd)?2023-10-06T13:14:04+02:00

Din försäkring kan vara tecknad med något som heter efterlevandeskydd. Det innebär att dina närmaste anhöriga får dina pensionspengar om du går bort. Men det innebär också att din egen pension kan bli lägre än vad den skulle ha blivit utan detta skydd.

Om dina anhöriga har en god ekonomisk situation och klarar sig ekonomiskt utan dina pensionspengar så kan det finnas skäl att ta bort efterlevandeskyddet.

Vad betyder det att fondprovisioner återförs till mig som kund?2023-06-20T13:04:34+02:00

När du investerar i fonder via ett försäkringsbolag betalar fondbolaget normalt en del av den fondavgift de tar ut som en provision till försäkringsbolaget. Det finns många olika parametrar som styr hur mycket ersättning som en fond betalar i provision, men förenklat kan man säga att ju dyrare fonden är desto mer provision erhåller försäkringsbolaget.

Svenska Fribrevsbolaget  har valt att återföra all fondprovision till dig som kund. Det innebär att du får låga fondavgifter samt att det inte finns någon intressekonflikt för oss: SFB:s mål är detsamma som ditt; att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Behöver jag skatta för kapitalvinst om jag flyttar pensionen?2023-06-20T13:03:22+02:00

Nej, du skattar inte för ditt pensionskapital bara för att du väljer att flytta det till ett annat pensionsbolag. Det är först när du tar ut din pension som du kommer betala skatt på din tjänstepension. Detsamma gäller om du  har privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande, IPS.

Hur lång tid tar det att flytta min pension?2023-06-20T13:02:48+02:00

Det brukar normalt ta 1–4 månader att flytta pensionskapitalet till oss. Exakt hur lång tid det tar varierar, det beror på vilka pensionsbolag ditt sparande finns i dag. Vi hjälper dig med hela processen.

Vad är kostnaden för att ha mina pensioner hos Svenska Fribrevsbolaget?2023-07-26T14:18:07+02:00

Vår prislista hittar du här. Priset beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i fribreven som du flyttar. Anmäl dig på startsidan så får du svar på vilka fribrev du har och om det är lönsamt för dig att samla din fribrev hos oss.

Våra kunder minskar i genomsnitt det totala avgiftsuttaget med 0,5 procent, vilket bara det ökar pensionskapitalet med 130.000 kronor fram till pension om man flyttar kapitalet till oss vid 56 års ålder.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Till toppen