Om Hållbarhet

Om Hållbarhet

Hur kan jag pensionsspara hållbart?

Hem » Hållbarhet

Dina val gör skillnad – Vi hjälper dig navigera rätt!

Hållbarhet ligger centralt i vår verksamhet och är en viktig del av vårt ansvar för våra pensionssparare. Samtidigt är det en djungel av begrepp och koncept kring hållbarhet – vi har säkert olika förståelse för vad ”hållbarhet” egentligen betyder. Det kan uppfattas som ett diffust begrepp som tas till för att visa att vi tar ansvar för miljön och andra gemensamma utmaningar i samhället, men där det verkliga innehållet kan framstå som vagt och ibland rätt lamt eller intetsägande.

Inom den finansiella sektorn har det under många års tid pågått ett omfattande arbete med att just fylla detta svårfångade begrepp med verklig mening – med en övergripande tanke om att investeringar inte bara ska generera rent finansiell avkastning, utan dessutom skapa värden som leder till mindre miljöpåverkan, bättre samhällen och sundare drivna bolag.

Vill du fördjupa dig mer i allt detta arbete som pågår i Sverige och internationellt, läs gärna vidare: ”Hållbarhet – En Global Utmaning”.

Som ett försäkringsbolag har vi goda möjligheter att bidra i denna utveckling, och för oss inom SFB ser vi främst följande sätt*:

  • Vi gör det enkelt för våra pensionssparare att välja rätt fonder, där grundtanken är att alla fonder på vårt fondtorg har en hög lägstanivå i sitt hållbarhetsarbete. Allmän vägledning och information från fondbolagen som möjliggör en fördjupad analys ska alltid finnas tillgänglig
  • I vår fondrådgivning resonerar vi med våra sparare kring olika sätt att arbeta med hållbarhet i fondbolagens investeringsarbete. Särskilt kring miljö, sociala frågor och sund bolagsstyrning (s.k. ESG strategier) samt aktivt påverkansarbete som fondbolagen utövar i portföljbolagen, samt hur EU-regelverken inom hållbarhet samspelar
  • Vi lägger särskild vikt vid hur vi konstruerar våra fondportföljer, där de underliggande fondernas hållbarhetsarbete är en viktig utvärderingsfaktor, som vi följer upp, utvärderar och berättar om i vår rapportering