Fondbolagens hållbarhetsarbete

Fondbolagens hållbarhetsarbete

Fondbolagens hållbarhetsarbete

Hem » Hållbarhet » Fondbolagens hållbarhetsarbete

Fondbolagens hållbarhetsarbete

Investeringsarbete generellt kan givetvis beakta hållbarhetsfaktorer i väldigt skiftande slag. Spektrumet är vitt och omfattar allt från strategier som enbart är rent finansiellt avkastningsfokuserade till ren välgörenhet och finansiella bistånd där avkastningen som sådan är av underordnad betydelse.

Fondbolagens hållbara investeringsarbete tenderar huvudsakligen fokusera på olika varianter eller kombinationer av ESG-strategier på spektrumet (dvs miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer) vid utvärderingen av de bolag och instrument som fonden investerar i (ESG Strategier i bilden nedan).