Om SFB

Efterfrågan på ett pensionsbolag anpassat för fribrev har vuxit fram sen lagstiftad flytträtt infördes i Sverige 2007. Ny lag om effektivare flytträtt som infördes 1 januari 2020 och tillgång till ny teknik, har nu skapat möjligheten för att Sverige ska få sitt första fribrevsbolag. Djup förståelse om vad svenska sparare förväntar sig av ett modernt försäkringsbolag gör teamet bakom Pensiono till den självklara aktören att etablera Svenska Fribrevsbolaget.


Vår historia

År 2011 utvecklade teamet bakom SFB ett flytträttssystem. Därefter lanserades jämförelsesajten Pensiono.se som jämförde avgifter och villkor i kundernas pensionsförsäkringar med övriga försäkringsbolag och bistod med hjälp att flytta försäkringarna till bolag med lägre avgifter. Pensiono blev snabbt Sveriges ledande jämförelsetjänst av försäkringsbolag och under åren som följde vann Pensiono Guldstänk, blev utsedd till årets förmedlare på Insurance Awards samt blev nominerade till priset Guldkanten av Statens Pensionsverk. Pensiono fick uppmärksamhet i media och blev en stark förespråkare för lägre avgifter och ett pensionssystem som bättre hanterar dagens intressekonflikter. Pensiono har fram tills hösten 2019 hjälpt svenska pensionssparare att sänka sina pensionsavgifter med över 500 miljoner kr. 

Feedback från användare av Pensiono visar att de etablerade försäkringsbolagen inte fullt ut möter den efterfrågan som dagens kunder ställer på ett bolag som ska förvalta deras fribrev. I många fall är avgifterna omotiverat höga och transparensen låg. Intressekonflikter riskerar att medföra att försäkringsbolagen rekommenderar dyra fonder som ger försäkringsbolaget hög fondprovision före de lösningar som är bäst för kunden. Många kunder påpekar även att de inte får den hjälp de efterfrågar. Utifrån dessa insikter utvecklades det som nu är Svenska Fribrevsbolaget. 


Vilka står bakom SFB

För att nå framgång i etableringen av ett försäkringsbolag som ska möta 2020-talets krav behövs långsiktighet samt en balanserad och stabil ägarstruktur.

Ägarstrukturen består av tre delar:


Affärsidé, mål och ledord:

SFB:s affärsidé är att erbjuda en kostnadseffektiv och transparent lösning på svenska pensionssparares fribrevsituation.

SFB:s mål är att bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse som möter konsumenternas efterfråga och där målsättningen är att minimera intressekonflikter genom att ersättningar från annan än kunden, exempelvis från fondbolag, genomgående återförs till kunderna.

SFB:s ledord är Transparens, Enkelhet och Kostnadseffektivitet.