Om SFB - Svenskafribrevsbolaget.se

Om SFB

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB, SFB, har tillstånd av Finansinspektionen att driva direkt försäkringsrörelse avseende fondförsäkring och står under tillsyn av Finansinspektionen samt under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och reklam.

SFB erbjuder kostnadseffektiva och transparenta lösningar för svenska pensionssparares fribrevsituation, och vänder sig till pensionssparare med ett kapital på minst 100 000 kr.

SFB:s mål är att bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse där målsättningen är att minimera intressekonflikter genom att ersättningar från exempelvis fondbolag som lämnas till SFB alltid i sin helhet överförs till kunderna.

Mer information om SFB återfinns i förköpsinformationen under fliken "Om SFB:s produkter".

Bakgrund

Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring och uppstår t.ex. när du byter jobb. Behovet av ett pensionsbolag anpassat för fribrev har vuxit fram sedan lagstiftad flytträtt infördes i Sverige 2007. En ny lag om effektivare flytträtt trädde i kraft den 1 januari 2020 vilken tillsammans med tillgång till ny teknik nu har skapat möjligheten att etablera ett försäkringsbolag, specialiserat på fribrev.

Vår historia

År 2011 utvecklade teamet bakom SFB ett flytträttssystem. Därefter lanserades jämförelsesajten Pensiono.se som jämförde avgifter och villkor i kundernas pensionsförsäkringar med övriga försäkringsbolag och bistod med hjälp att flytta försäkringarna till bolag med lägre avgifter. Pensiono blev snabbt Sveriges ledande jämförelsetjänst av försäkringsbolag och under åren som följde vann Pensiono Guldstänk, blev utsedd till årets förmedlare på Insurance Awards samt blev nominerade till priset Guldkanten av Statens Pensionsverk. Pensiono fick uppmärksamhet i media och blev en stark förespråkare för lägre avgifter och ett pensionssystem som bättre hanterar dagens intressekonflikter. Pensiono har fram tills hösten 2019 hjälpt svenska pensionssparare att sänka sina pensionsavgifter med över 500 miljoner kr. 

Feedback från användare av Pensiono visar att de etablerade försäkringsbolagen inte fullt ut möter den efterfrågan som dagens kunder ställer på ett bolag som ska förvalta deras fribrev. I många fall är avgifterna omotiverat höga och transparensen låg. Intressekonflikter riskerar att medföra att försäkringsbolagen rekommenderar dyra fonder som ger försäkringsbolaget hög fondprovision före de lösningar som är bäst för kunden. Många kunder påpekar även att de inte får den hjälp de efterfrågar. Utifrån dessa insikter utvecklades det som nu är Svenska Fribrevsbolaget. 

Vilka står bakom SFB

För att nå framgång i etableringen av ett försäkringsbolag som ska möta 2020-talets krav behövs långsiktighet samt en balanserad och stabil ägarstruktur.

Ägarstrukturen består av tre delar: