Kundtjänst och FAQ2023-09-05T14:50:41+02:00

Kundtjänst & vanliga frågor

Kundtjänst

Kundtjänst

Hem » Kontakt » Kundtjänst och FAQ

Svenska Fribrevsbolagets Kundservice

Välkommen till Svenska Fribrevsbolagets kundservice. Nedan finner du en sammanställning av våra vanligaste frågor och svar. Du kan även läsa mer om pension, sparande och våra Allmänna Frågor under fliken med samma namn. Under fliken Personuppgifter och integritet finner du frågor relaterade till detta ämne.

Hittar du inte svaret på din fråga? Då är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. Kontaktuppgifterna finner du längre ned på denna sida.

Vad är ITP?

Privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare med kollektivavtal har tjänstepensionslösningen ITP, som i sin tur är uppdelad i ITP 1 och ITP 2. ITP står för Industrins och handelns tilläggspension.

  • Alla som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och ibland väljer arbetsgivaren att ge alla anställda ITP 1 oavsett ålder
  • Om du är född 1978 eller tidigare, har ITP 2 och tjänar över 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om att byta en del av din kollektivavtalade ITP 2 för att istället välja en så kallad tiotaggarlösning, eller alternativ ITP

Hur vet jag om tiotaggarlösning är rätt val för mig?

Fördelen med att välja en tiotaggarlösning är att du själv kan påverka din avkastning och själv kan välja risknivå. Tänk på att  ju äldre du är, desto kortare tid har du på dig att generera en stor avkastning i tiotaggarlösningen. Det är viktigt att noggrant jämföra de olika alternativen innan man fattar ett beslut. Om du konsultera en rådgivare be om ett ordentligt underlag innan du fattar beslut. Ha koll på vilka antaganden som har gjorts om framtida avkastning, så att de är rimliga/försiktiga. Ta även reda på hur arbetsgivaren bestämmer premiens storlek samt om försäkringsförmedlaren får en provision och hur den beräknas.

Finns det några risker med att välja en tiotaggarlösning?

Alla finansiella beslut innebär en risk. Det är viktigt att jämföra de olika alternativen och noggrant överväga vilka risker de olika vägvalen innebär. Valet av tiotaggarlösning kommer ha en direkt inverkan på din framtida pension. Generellt kan man säga att ju närmare pension du är desto större risk tar du genom att byta, eftersom en förmånsbaserad pension då kan vara särskilt attraktiv. Har du fler år på dig och gör kloka placeringsval kan du tvärtom ha mer att tjäna på en tiotaggarlösning. Begär ett ordentligt underlag innan du fattar beslut. Försäkra dig om att de antaganden som har gjorts om framtida avkastning är rimliga/försiktiga. Du bör också få information om hur arbetsgivaren bestämmer premiens storlek samt om försäkringsförmedlaren får en provision och hur den beräknas.

Kan jag byta tillbaka till ITP 2 efter att ha valt en tiotaggarlösning?

Om du har valt en tiotaggarlösning kan du inte gå tillbaka till ITP 2 hos samma arbetsgivare. Du kan alltså bara gå tillbaka till ITP 2 om du byter arbetsgivare. Kolla vad som står i avtalet och vilka villkor som gäller för din tiotaggarlösning.

Hur påverkar tiotaggarlösning min framtida pension?

Att välja en tiotaggarlösning är ett beslut som har en direkt inverkan på din framtida pension. Fördelen med att välja en tiotaggarlösning är att du själv kan påverka din avkastning och själv kan välja risknivå. Om du blir erbjuden en tiotaggarlösning, begär ett ordentligt underlag innan du fattar beslut. Du behöver dels få en prognos för hur stor din pension blir om du är kvar i ITP 2, dels få en prognos för vad en tiotaggarlösning skulle kunna innebära och sedan jämföra de olika alternativen. Kontrollera vilka antaganden om framtida avkastning som har gjorts och försäkra dig om att de är rimliga/försiktiga.

Är tiotaggarlösning sämre än den kollektivavtalade ITP2?

Det beror på individens situation och behov. Medan ITP2 är kollektivavtalad och har vissa garantier, kan en tiotaggarlösning erbjuda andra fördelar. En fördel med en tiotaggarlösning kan vara en potentiellt högre avkastning, men med det kommer också ett högre risktagande. Tänk på att ju äldre du är, ju kortare tid har du på dig att generera en stor avkastning i tiotaggarlösningen. Det är viktigt att noggrant jämföra de två alternativen innan man fattar ett beslut.

Varför ska man välja en tiotaggarlösning?

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning, utanför kollektivavtalet, för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år. Det kan finnas olika anledningar att välja en tiotaggarlösning och man bör utgå från sina individuella behov och preferenser. En fördel med en tiotaggarlösning kan vara en potentiellt högre avkastning, men med det kommer också ett högre risktagande. Tänk på att ju äldre du är, ju kortare tid har du på dig att generera en stor avkastning i tiotaggarlösningen.

Vad är inkomstbasbeloppet som styr tiotaggarlösningen?

Inkomstbasbeloppet är ett belopp som beräknas av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen varje år. Det används till exempel för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten. För 2023 är inkomstbasbeloppet 74 300 kronor. När man räknar ut vem som kan erbjudas tiotaggarlösning så utgår man från inkomstbasbeloppet. Den som tjänar över 10 inkomstbasbelopp, minst 60 902 kr per månad (2023), kan erbjudas tiotaggarlösning.

Vad innebär tiotaggarlösning?

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning, utanför kollektivavtalet, för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år. Att välja en tiotaggarlösning innebär att du själv placerar hela eller delar av pensions­premien, och därmed tar ett större eget ansvar för hur din pension utvecklas. Privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare med kollektivavtal har en tjänstepensionlösningen ITP, som i sin tur är uppdelad i ITP 1 och ITP 2:

  • Alla som är födda 1979 eller senare har ITP 1, ibland har alla anställda ITP 1 oavsett ålder.
  • Om du är född 1978 eller tidigare, har ITP 2 och tjänar över beloppsgränsen kan du komma överens med din arbetsgivare om en så kallad tiotaggarlösning, eller alternativ ITP.

Var kan jag jämföra villkoren för att flytta olika pensionsförsäkringar?

Konsumenternas webbplats kan du få fram en sammanställning över de avgifter som försäkringsföretagen tar ut vid flytt av pensionskapital i individuell tjänstepension,  privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.

Vad bör jag tänka på innan jag beslutar mig för att flytta min tjänstepension?

Innan du beslutar dig för att flytta din tjänstepension är det viktigt att jämföra villkor och avgifter mellan ditt nuvarande pensionsbolag och det bolag du överväger att flytta till. Notera även om du genom flytten förlorar eller får del av specifika förmåner eller skydd.

Vad händer om mitt försäkringskapital är lägre än ett prisbasbelopp?

Om försäkringens värde är högst ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) får inga avgifter tas ut vid flytt.

Hur mycket får försäkringsbolagen ta ut i avgift vid flytt av en tjänstepension?

Det beror på vad det är för typ av försäkring. Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett tak för den flyttavgift försäkringsbolaget kan ta ut. För närvarande är taket på flyttavgiften ca 660 kronor (2023), eller 0,0127 prisbasbelopp. Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar. För traditionella försäkringar finns inget tak för flyttavgiften. Vid flytt av pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) får ingen avgift tas ut. Avgiften för att flytta en kollektivavtalad försäkring varierar.

Hur mycket får försäkringsbolagen ta ut i avgift vid flytt av en tjänstepension?

Det beror på vad det är för typ av försäkring. Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett tak för den flyttavgift försäkringsbolaget kan ta ut. För närvarande är taket på flyttavgiften ca 660 kronor (2023), eller 0,0127 prisbasbelopp. Avgiftstaket gäller fond- och depåförsäkringar. För traditionella försäkringar finns inget tak för flyttavgiften. Vid flytt av pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) får ingen avgift tas ut. Avgiften för att flytta en kollektivavtalad försäkring varierar.

Vilka typer av pensionsförsäkringar gäller avgiftstaket på flyttavgifter för?

Vid flytt av individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007 finns ett tak för den flyttavgift som kan tas ut. Avgiftstaket gäller enbart vid flytt av fond- och depåförsäkringar. Vid flytt av en traditionell försäkring finns inget tak för flyttavgiften. För pensionskapital som understiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) får ingen avgift alls tas ut vid flytt. Vid flytt av kollektivavtalade försäkringar finns inget tak på flyttavgiften.

Varför finns ett avgiftstak vid flytt av pensionsförsäkringar?

Avgiftstaket vid flytt av pensionsförsäkringar finns för att skydda konsumenterna från orimligt höga avgifter. Syftet är att underlätta och effektivisera möjligheten att flytta sin pension mellan olika bolag och därmed öka konsumenternas makt över sina pensioner.

Vad kostar det att flytta en pensionsförsäkring?

Det bolag som du flyttar din pensionsförsäkring från kan välja att ta en avgift. För individuella fond- och depåförsäkringar och privata pensionsförsäkringar finns ett avgiftstak (cirka 600 kronor). Avgiftstaket gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner och traditionellt förvaltade försäkringar, där flyttavgiften kan vara upp till 3 procent av kapitalet. Svenska Fribrevsbolaget tar inte ut någon flyttavgift.

Får jag flytta min privata pensionsförsäkring?

Du kan flytta din privata pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt.

Får jag flytta min kollektivavtalade tjänstepension?

Kollektivavtalade tjänstepensioner går oftast att flytta. För att omfattas av flytträtt behöver de vara ”valbara”, i så fall kan du flytta den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt av tjänstepension, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt av tjänstepension. Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt.

Får jag flytta min individuella tjänstepension?

Du kan flytta din individuella tjänstepension, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Om det är en traditionell försäkring och den är äldre är det upp till pensionsbolaget. Ibland måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten. Det framgår av ditt försäkringsavtal om du har flytträtt.

Vilka kostnader är förknippade med tjänstepensionsförsäkring?

Din kostnad för din tjänstepensionsförsäkring är de avgifter som dras löpande, till exempel försäkringsavgift och fondavgift. Om du har återbetalningsskydd har du även en indirekt kostnad för det, då du inte får del av så kallade arvsvinster då. För arbetsgivaren består kostnaden för en tjänstepensionsförsäkring av premierna och den särskilda löneskatten.

Hur bokför man tjänstepensionsförsäkring?

Arbetsgivaren bokför premierna för tjänstepensionen och den särskilda löneskatten (24,26%) som en kostnad. När betalningen sker bokförs det mot kassan och innan som en skuld (leverantörsskuld respektive skatteskuld).

Hur beskattas tjänstepensionsförsäkring?

En tjänstepensionsförsäkring är ingen skattepliktig förmån för dig. Du inkomstbeskattas istället för pensionen när den börjar betalas ut. Arbetsgivaren betalar däremot särskild löneskatt (24,26 procent) på de premier som betalas in till tjänstepensionsförsäkringen. Pensionsförsäkringar är inte momsbelagda.

Vad ingår i en tjänstepensionsförsäkring?

Tjänstepensionsförsäkringen är en frivillig förmån som arbetsgivare kan erbjuda anställda. Du som anställd är försäkrad att få ut de premier som arbetsgivaren har betalat in tillsammans med avkastningen minus avgifter som pension. Utbetalningen kan vara tidsbegränsad ett visst antal år efter att du gått i pension eller vara livet ut.

Vilka risker finns det med fribrev och hur kan man minimera dem?

Du kan ta fram information om dina fribrev som visar hur mycket pengar som beräknas att betalas ut när du går i pension, men om du inte sätter dig in i villkoren och hur kapitalet är placerat finns en risk att du får en sämre pension än du skulle behöva.

  • Det finns en risk att du betalar onödigt höga avgifter (pensionsförsäkringsavgift, fondavgift och avgift för efterlevandeskydd i din tjänstepension).
  • Det finns en risk att placeringen inte är optimal. Du bör till exempel bestämma dig för vilken risknivå du vill ha i förvaltningen och även beaktat din ålder. Ju högre andel aktier desto högre risk - men också större möjlighet till avkastning.
Genom att samla dina fribrev hos ett försäkringsbolag med låga avgifter och se över dina placeringar, kan du ta bort onödiga kostnader och säkra att du har den risknivå du önskar på placeringen. Svenska Fribrevsbolaget gör gärna en analys för att se om du till exempel betalar onödigt höga avgifter.

Kan jag flytta mina fribrev till ett annat försäkringsbolag?

Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Du kan få en hel del information via www.minpension.se men kan också behöva kontakta respektive pensionsbolag. Svenska Fribrevsbolaget kan hjälpa dig att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och om det är lönsamt för dig att flytta din tjänstepension. Det är en kostnadsfri hjälp.

Har jag flytträtt?

Det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen. Övergripande gäller detta: Sedan 2022 gäller flytträtt för alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Även kollektivavtalade tjänstepensioner går oftast att flytta. De kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara”, det vill säga för dessa gäller att du kan flytta den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt av tjänstepension, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt av tjänstepension. Har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter bara flytt av pengar som betalats in efter ett visst datum. Om det finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta din tjänstepension.

Kan fribrev lösas in i förtid?

Pensionssparande är ett bundet sparande och kan inte flyttas till annan sparform. Huvudregeln är att du inte kan få ut ditt pensionssparande i förtid. Det finns dock några undantag. Är försäkringen en icke kollektivavtalad fondförsäkring och värd mindre än ett prisbasbelopp (52 500 kronor, 2023) så kan försäkringen avslutas i förtid och betalas ut som ett engångsbelopp. Om kapitalet är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid efter dispens. Till exempel kan det ske om en person är på obestånd och det kan ge en varaktig lösning på de ekonomiska problemen eller om det finns synnerliga skäl. För tjänstepensionen kan förtidsinlösen ske vid utmätning, ackord eller efter konkurs eller genom bodelning.

Hur länge betalas pensionsförsäkringen ut?

Utbetalningstiden för pensionen är minst fem år, medan maxlängd varierar beroende på pensionsförsäkring. Ofta kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Om du väljer en begränsad uttagstid för din tjänstepension, som till exempel fem år, får du ut relativt stora pensionsbelopp dessa år, men därefter upphör tjänstepensionsutbetalningen helt. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du vill ta ut din tjänstepension och övriga pensionsförsäkringar. Oftast går det inte att stoppa påbörjade utbetalningar.

När betalas fribrevet ut?

Den ålder som gäller för när du tidigast kan börja ta ut din pension varierar beroende på vilken tjänstepensionsförsäkring eller pensionsförsäkring du har. Vissa tjänstepensioner betalas ut med automatik från 65 år. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut behöver du stoppa utbetalningen innan dess. Tidigast kan uttag av pension göras från 55 år och har du till exempel statlig tjänstepension gäller att den kan betalas ut tidigast från 61 år. Du behöver sluta arbeta i motsvarande grad. Vid vilken ålder du börjar ta ut din pension samt hur länge pensionsförsäkringen betalas ut har stor betydelse för hur mycket du kommer att få i pension per månad.

Vilka kostnader är inblandade när man flyttar fribrev?

Kostnaden för att flytta ett fribrev beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar. Om du flyttar din tjänstepension - de flyttbara fribreven - till Svenska Fribrevsbolaget tar vi fram information om aktuella flyttavgifter för din tjänstepension. Den flyttavgift som kan tas för att flytta individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007 är begränsad till maximalt cirka 600 kronor. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023). Lagstiftningen om begränsad flyttavgift för tjänstepension gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar. Om du vill flytta din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring från Svenska Fribrevsbolaget så är det gratis, vi tar inte ut någon flyttavgift.

Om jag ger er fullmakt att se över vilka pensioner jag har, behöver jag sedan också flytta kapital till er?

Nej, du förbinder dig inte till något. Fullmakten ger Svenska Fribrevsbolaget rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har. Det som händer om du ger oss fullmakt är att vi kommer att samla in informationen och göra en analys för att se om det finns förbättringar att göra. Du får sedan del av analysen. Den kommer att visa hur många fribrev du har, i vilket/vilka pensionsbolag och om det finns pengar att spara genom att samla fribreven och sänka avgifterna. Du gör vad du vill med informationen! På fullmakten står tydligt att SFB inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar. Att skicka in en informationsfullmakt till SFB är kostnadsfritt. Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter. Informationsinsamlingen sker av systerbolaget Pensionskontroll via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Vem får mina pensionspengar om jag avlider (efterlevandeskydd)?

Din försäkring kan vara tecknad med något som heter efterlevandeskydd. Det innebär att dina närmaste anhöriga får dina pensionspengar om du går bort. Men det innebär också att din egen pension kan bli lägre än vad den skulle ha blivit utan detta skydd. Om dina anhöriga har en god ekonomisk situation och klarar sig ekonomiskt utan dina pensionspengar så kan det finnas skäl att ta bort efterlevandeskyddet.

Vad betyder det att fondprovisioner återförs till mig som kund?

När du investerar i fonder via ett försäkringsbolag betalar fondbolaget normalt en del av den fondavgift de tar ut som en provision till försäkringsbolaget. Det finns många olika parametrar som styr hur mycket ersättning som en fond betalar i provision, men förenklat kan man säga att ju dyrare fonden är desto mer provision erhåller försäkringsbolaget. Svenska Fribrevsbolaget  har valt att återföra all fondprovision till dig som kund. Det innebär att du får låga fondavgifter samt att det inte finns någon intressekonflikt för oss: SFB:s mål är detsamma som ditt; att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Behöver jag skatta för kapitalvinst om jag flyttar pensionen?

Nej, du skattar inte för ditt pensionskapital bara för att du väljer att flytta det till ett annat pensionsbolag. Det är först när du tar ut din pension som du kommer betala skatt på din tjänstepension. Detsamma gäller om du  har privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande, IPS.

Hur lång tid tar det att flytta min pension?

Det brukar normalt ta 1–4 månader att flytta pensionskapitalet till oss. Exakt hur lång tid det tar varierar, det beror på vilka pensionsbolag ditt sparande finns i dag. Vi hjälper dig med hela processen.

Vad är kostnaden för att ha mina pensioner hos Svenska Fribrevsbolaget?

Vår prislista hittar du här. Priset beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i fribreven som du flyttar. Anmäl dig på startsidan så får du svar på vilka fribrev du har och om det är lönsamt för dig att samla din fribrev hos oss. Våra kunder minskar i genomsnitt det totala avgiftsuttaget med 0,5 procent, vilket bara det ökar pensionskapitalet med 130.000 kronor fram till pension om man flyttar kapitalet till oss vid 56 års ålder.

Vad är ett fribrev och hur kan jag veta om jag har fribrev?

Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte längre görs nya premieinbetalningar till. Ett fribrev uppstår till exempel när du byter jobb: När du avslutar en anställning där du har haft tjänstepension som förmån, kollektivavtalad eller inte, så slutar arbetsgivaren att göra inbetalningar till tjänstepensionen. Tjänstepensionen läggs nu i ett så kallat fribrev – försäkringen upphör men det redan inbetalade kapitalet ligger kvar i den placeringsform du tidigare valt. En tjänsteman kommer i genomsnitt få ihop åtta fribrev utspridda hos olika pensionsbolag under sitt arbetsliv, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller genom att du tidigare har pensionssparat privat. Att ha sina fribrev utspridda är oftast ingen bra idé. Förutom att det är svårt att få en överblick kan kostnaderna för avgifter bli onödigt höga, vilket i slutändan leder till en lägre pension. Genom några olika lagändringar mellan 2020 och 2022 har du som konsument i dag fått bättre möjligheter att samla ihop och flytta dina fribrev än tidigare.

Vad kostar det att flytta pensionskapital/flytta fribrev?

Det försäkringsbolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en flyttavgift. Från den 1 april 2021 är den flyttavgift som kan tas för att flytta individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007 begränsad till cirka 660 kronor (2023) eller 0,0127 prisbasbelopp. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (52.500 kr för 2023). Lagen om begränsad flyttavgift gäller inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar. Där tar vissa bolag fortfarande ändå upp till 3 procent av försäkringskapitalet för att flytta det. Om du vill flytta ditt pensionskapital från Svenska Fribrevsbolaget så är det gratis, vi tar inte ut någon flyttavgift. Hela vår prislista hittar du här (https://www.svenskafribrevsbolaget.se/wp-content/uploads/2022/12/Prislista-SFB-20230101.pdf) .  Innan du bestämmer dig för att flytta ditt pensionskapitalet bör du få veta vad det kostar att flytta. Om du flyttar din pension till Svenska Fribrevsbolaget hjälper vi dig att ta fram information om aktuella flyttavgifter. Priset beror bland annat på försäkringstyp samt hur stort kapitalet är i det fribrev som du flyttar.

Varför ska jag flytta till Svenska Fribrevsbolaget?

Därför att du kan få högre pension. Svenska Fribrevsbolagets målsättning är att erbjuda full frihet till våra kunder utan inlåsningsvillkor och utan partiska fondrekommendationer och alltid med låga avgifter. En genomsnittlig kund, som är 56 år, sparar 80.000 kronor fram till pensionen bara genom att byta till vår pensionsförsäkring med lägre avgift (våra kunder minskar i genomsnitt det totala avgiftsuttaget med 0,5 procentenheter). Svenska Fribrevsbolaget har till skillnad från många andra pensionsförsäkringsbolag inga egna fonder och alla provisioner återförs oavkortat till dig som kund. Svenska Fribrevsbolaget har därmed tagit bort alla intressekonflikter som annars ofta finns i pensionsförsäkringsbolag, både i rådgivningen som tenderar att driva kapitalet till egna fonder och via provisioner från fondbolag som försäkringsbolagen behåller. Svenska Fribrevsbolaget får endast ersättning genom försäkringsavgifter och har inga dolda intäkter från ditt pensionskapital som annars är vanligt. Det här innebär att du alltid får låga fondavgifter hos oss och att SFB:s mål i fondurval och rådgivning är detsamma som ditt: att välja de fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Hur gör jag för att flytta pensionen?

Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig att flytta pensionen i tre steg – syftet är alltid att du ska få högre pension:

Steg 1: Beställ en pensionsanalys.

Det är enkelt, kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Anmäl dig enkelt med BankID.

Steg 2: Insamling och analys.

Vi samlar nu in information om dina fribrev och gör en analys och visar om det finns förbättringar att göra. Du får en sammanställning av dina fribrev.

Steg 3: Flytta pensionen – om det är lönsamt och om du vill. 

Vi bistår med flytten och hjälper dig att flytta de fribrev som kan och bör flyttas för att få mer i pension i slutänden - om du önskar det. Vi hjälper dig att hitta rätt fonder för dig och du får låga avgifter. Hos Svenska Fribrevsbolaget återförs nämligen fondprovisioner till dig som kund, vilket resulterar i låga avgifter samt att du kan vara säker på att Svenska Fribrevsbolaget och du har samma mål: att välja de fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Kan jag flytta all min pension till er?

Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta. Vi kommer att rekommendera dig att flytta din pension om vi kan visa att det är lönsamt för dig att göra det. 

Vilka pensioner går att flytta?

Det är både tydligt reglerat och samtidigt svårt att ge ett generellt svar på vad som gäller för just ditt pensionssparande. Svenska Fribrevsbolaget hjälper dig gärna att undersöka vilka av dina pensionssparanden som går att flytta och gör analysen om det skulle löna sig för dig att flytta. Detta gäller: Sedan den 1 juli 2022 kan du flytta alla individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar, så länge det rör sig om en fond- eller depåförsäkring. Även kollektivavtalade tjänstepensioner, avtalspension, går att oftast att flytta. De kollektivavtalade tjänstepensionerna behöver vara ”valbara”, det vill säga för dessa gäller att du kan flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt. Slutligen, har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter bara flytt av pengar som betalats in efter ett visst datum. Om det till exempel finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta kapitalet. Det framgår av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen.

Vad är premiepension?

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina pensionspengar ska placeras. Varje år sätts 2,5 procent av dina pensionsgrundande inkomster av till den här delen av pensionen.

Vad är inkomstpension?

Du som är född 1938 eller senare och har tjänat in till den allmänna pensionen får inkomstpension. Varje år sätts 16 procent av dina pensionsgrundande inkomster av till den här delen av pensionen. Pensionsgrundande inkomster är inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som ligger till grund för din pension.

Hur mycket ska man spara till pension?

Det finns en gammal tumregel som säger att man över tid ska spara tio procent av den lön man får ut efter skatt. Sedan funkar det inte alltid, till exempel när du pluggar, är utan jobb eller har stora utgifter, exempelvis när du har barn. Exempel: • 1 000 kronor per månad i 20 år • Kapitalet vid 65 års ålder: 268 813 kronor. • Om utbetalningstiden är tio år blir det 2 465 kronor per månad. Utbetalningarna är omräknade till dagens penningvärde och den reala värdeutvecklingen är 2,1 procent per år. Får du istället en högre värdeutveckling blir pensionsbeloppet betydligt högre.

Vad är värde och värdeutveckling?

Värdet är den summa som du har på dina konton vid en viss tidpunkt. Värdeutveckling är det värde som dina konton har förändrats med under året. Värdeförändring för inkomstpensionen: Varje år räknas din inkomstpension om automatiskt mot ett index som speglar inkomsternas utveckling i samhället. Värdeutveckling för premiepensionen: Dina premiepensionsfonders värdeutveckling under året. Värdeutveckling för dina fribrev: Utvecklingen på de värdepapper dina fribrevspengar är placerade i.

Hur fungerar det att ge bort sin premiepension?

Om du vill ge bort din premiepension ansöker du om det hos Pensionsmyndigheten. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, från staten. Det är den del som du själv kan välja placering för. Premiepensionen kallas ibland för PPM. När du väljer det här alternativet ger du bort den premiepension du kommer att tjäna in i framtiden. Det går inte att ge bort pengar du redan har på ditt konto. För att kunna ge bort premiepensionen måste du vara gift eller registrerad partner. (+) Du behöver inte sätta av pengar här och nu. Pengarna tas av det du betalar in till din allmänna pension via skattsedeln. Pengarna sätts in i fonder med rabatterade fondavgifter. Låga kostnader är bra när man sparar till pension. (-) Det går inte att ångra pengar du har gett bort. Det ”kostar” också att ge bort pengarna. Du betalar sex procent, eller 60 kronor per tusenlapp du ger bort. Kostnaden ska kompensera att kvinnor lever längre än män och för att andra sparare inte ska få betala en extra kostnad för det. Passar för: Familjer med stora inkomstskillnader mellan makarna. Det går till exempel att ge bort premiepensionen under de år då någon arbetar deltid. Det går också att ge bort pengar direkt genom sparande i makan/makens namn för den som har möjlighet att göra det.

Hur fungerar löneväxling?

Löneväxling kan vara ett alternativt pensionssparande om du har lite högre lön. Din månadslön - efter löneväxlingen - bör år 2021 vara över 45 865 kronor. Tänk på att denna gräns höjs med förändringen av inkomstbasbeloppet varje år. Det gäller alltså att hålla koll på att du alltid ligger över gränsen. Annars får du minskad inbetalning till din allmänna pension och riskerar även att få lägre sjuk- och föräldrapenning. Vid löneväxling avstår du en del av lönen och pengarna används istället för att förstärka din pension via en extra tjänstepension. Eftersom löneskatten på den pensionsförsäkringen är lägre än de sociala avgifterna kan din arbetsgivare kompensera dig för denna mellanskillnad på 5,8 procent. Då kommer du att få ut mer i pensionssparande än den lön du har avstått från. Exempel Den som tjänar 50 000 kronor i månaden och löneväxlar 3 000 kronor i månaden kan få en extra premie på 174 kronor i månaden. Den extra pensionsinbetalningen blir då 3 174 kr jämfört med en lönehöjning med 3 000 kronor. Om du löneväxlar 5 000 kronor ger det 290 kronor extra i månaden. (+) Kan ge mer i pension än vad du avstått i lön om arbetsgivaren kompenserar för skillnaden i skatt. Ett automatiskt pensionssparande utan att du behöver tänka på det. En möjlig skattefördel när du i framtiden tar ut din pension om du idag betalar statlig skatt och bara kommunal skatt som pensionär. (-) Bara fördelaktigt om du har hög lön, vilket för 2021 innebär en månadslön över 45 865 kronor, efter löneväxlingen. Se upp om du ligger på gränsen till att hamna under det beloppet. Blir du då sjuk, arbetslös eller planerar att ta ut föräldrapenning sjunker din månadsinkomst under gränsen. Se upp för höga avgifter på försäkringen. Tänk på att vid skilsmässa ingår inte det löneväxlade beloppet i en bodelning. Om du löneväxlar för att undvika skatt, tänk på att det inte går att veta något om skatteregler när det blir dags att ta ut pensionen. Passar för: Den som har hög inkomst, är frisk, inte riskerar att bli arbetslös och är beredd att avstå lite av lönen nu för att få mer som pensionär.

Är det lönsamt att amortera?

Om du har lånat pengar så betalar du förutom räntan även av den faktiska skulden. På det sättet minskar summan pengar du lånat, och därmed även räntan. (+) Du blir inte lika känslig för räntehöjningar. Betalar du av på lånet får du successivt lägre räntekostnader. Lägre fasta kostnader är bra om du skulle få lägre inkomst. Minskar skulderna blir din ekonomiska balansräkning starkare. Det i sin tur gör dig bättre rustad om du behöver sälja bostaden när priserna på bostäder faller. (-) Du har inte samma möjlighet att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter.Det är lättare att sälja av aktier och fonder om du snabbt behöver pengar. Du har inte heller samma möjligheter att investera i något annat och den vägen få högre värdeutveckling. Det finns inget självändamål att vara skuldfri om du har ekonomiskt utrymme att ha lån. Det är din ekonomi i övrigt som bestämmer. Passar för: Amortering är bra om du räknar med att pensionen inte blir så stor och ändå vill bo kvar i din bostad. Du får också ut mer pengar i handen om du vill sälja bostaden. Det minskar inte heller möjligheten att få bostadstillägg.

Vad tjänar jag på att arbeta längre innan pension?

Gillar du ditt jobb och orkar du jobba längre upp i åren så är det ett effektivt sätt att höja pensionen. Förutom att du får lön ett år extra så betyder det också att månadsutbetalningen höjs eftersom du tar ut pensionen under en kortare tid, i förhållande till medellivslängden. (+) Det krävs inte så mycket längre arbetsliv för att höja sin pension med uppemot en tusenlapp i månaden. Men det krävs ganska mycket sparande för att komma upp i motsvarande belopp. Att arbeta efter 65 innebär också skattefördelar. Många har dessutom möjlighet att jobba extra som pensionärer. Även det ger extra inkomster och möjlighet att vänta med att ta ut pensionen. (-) Även om du planerar att jobba längre så kanske du inte orkar göra det när det blir dags. Om du inte trivs på ditt jobb är det förstås inte heller så kul att fortsätta att gå dit. Passar för: Den som gillar sitt jobb och som orkar jobba. Kan vara mindre lönsamt om du till exempel har en del av din pension som garantipension eller om du är berättigad till bostadstillägg.

Är det bra att spara i aktier?

Så funkar det: Du sparar i aktier och betalar reavinstskatt på de vinster du gör och drar av för reaförluster. (+) Sparar du i aktier har du full koll på vad du äger och du betalar bara avgift för själva handeln med aktierna. Det kan vara en fördel att kunna kvitta vinster mot förluster och börsen går dåligt. (-) Att spara i enskilda aktier kan innebära en hög risk. Här kan det också vara svårare att veta vad du verkligen får i plånboken eftersom det kan vara knepigt att förstå vad som blir kvar när vinsterna ska beskattas.

Vad är en Kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring finns att teckna hos försäkringsbolag och banker, tex Svenska Fribrevsbolaget. Så funkar det: Kapitalförsäkringar liknar ISK. Men här kan du, åtminstone hos vissa bolag, välja om du vill ha pengarna i en traditionell försäkring eller placerade i fonder. Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid ett visst tillfälle, medan andra betalas ut under en längre tid, likt en pension. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna, men du kan även bestämma att utbetalningen av försäkringen ska ske till en förmånstagare under din livstid. (+) Samma som för Investeringssparkontot. I kapitalförsäkringen har du också möjligheten att ha en förmånstagare till försäkringen som gör att pengarna betalas ut till den personen när du avlider. Beloppet är alltså undantaget från den vanliga arvsordningen. Passar för: Alla som vill ha ett flexibelt sparande, som gillar lite risk och som har en relativt lång spartid. För den som vill gå i pension lite tidigare kan det vara idé att ta av det här sparandet först eller kombinera det med ganska låga uttag från pensionskontona. Så undviker man den höga skatten som tas ut för den som börjar ta ut sin pension före 65.

Vad är ISK / Investeringssparkonto?

Du sparar i till exempel fonder eller aktier. Du får inget avdrag när du sätter in pengarna. Du betalar en schablonskatt på alla dina pengar. När du tar ut pengarna behöver du inte betala skatt på den vinst du eventuellt gjort. Du behöver inte ha pengarna låsta en viss tid. Insättningsgarantin gäller. (+) En praktisk och billig sparform. Stor flexibilitet när du tar ut pengarna. Låg skatt. Insättningsgarantin gäller. (-) Du kan inte kvitta förluster mot vinster. Skatten på hela kapitalet gäller även om värdet minskar. Schablonskatten gör också att det inte lönar sig att ha det här kontot som ett sparkonto utan du behöver ha en värdeutveckling på ett par procent per år över tid för att det ska vara en bra affär. Passar alltså bäst för aktiefonder, aktier och liknande. Passar för: Alla som vill ha ett flexibelt sparande, som gillar lite risk och som har en relativt lång spartid. För den som vill gå i pension lite tidigare kan det vara idé att ta av det här sparandet först eller kombinera det med ganska låga uttag från pensionskontona. Så undviker man den höga skatten som tas ut för den som börjar ta ut sin pension före 65.

Vad innebär arvsvinst?

Arvsvinst innebär att du har fått pengar från avlidnas pensionskonton. Arvsvinst fördelas mellan dem som fortfarande lever och är födda samma år som de som har avlidit.

Vad innebär det att avstå sitt efterlevandeskydd?

Du kan ha tecknat ett efterlevandeskydd för dina tjänstepensioner. Det innebär att dina närmaste får dina pensionspengar om du dör. Men det innebär också att din egen pension minskar. Om dina anhöriga klarar sig ekonomiskt utan dina pengar så kan du säga upp efterlevandeskyddet. Plus: Det kan handla om åtskilliga hundralappar mer i månaden. Minus: Det kan vara så att dina anhöriga behöver pengarna bättre än du. Passar för: Dig som vill ha högre pension och som har anhöriga som klarar sin ekonomi i alla fall eller saknar anhöriga som kan omfattas av efterlevandeskyddet.

Vad är pensionsrätt?

Pensionsrätt är avsättningen på 16 respektive 2,5 procent som görs av dina pensionsgrundande inkomster kallas pensionsrätt. Dina samlade pensionsrätter under livet är grunden för att beräkna pensionen.

Vilka försäkringar är flyttbara?

Trots att lagstadgad flytträtt infördes 2007 har inte alla pensionsförsäkringar varit möjliga att flytta. Den 1:a januari 2020 ändrades dock lagen i syfte att effektivisera och utöka flytträtten. Finansmarknadsminister Per Bolund sa följande i samband med presentationen av den nya lagen: ”Nu får svenska pensionssparare möjligheten att flytta ihop sitt sparande, få bättre överblick över sin framtida pension och sänka sina kostnader. Som det ser ut i dag är många inlåsta i sparande med höga avgifter vilket också riskerar att minska pensionen. Men det ser vi nu till att ändra på."

Vad kan jag göra för att höja min pension?

Du kan: • Se över dina fribrev / avslutade tjänstepensioner • Spara regelbundet • Arbeta längre • Sänka dina kostnader, till exempel genom att amortera av på lån • Löneväxla (se mer info om löneväxling) • Se till att du får pension av någon annan, till exempel din partner • Få bostadstillägg • Avstå från försäkringsskydd du kanske inte behöver

Vad är fondavgift?

De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av fondavgiften betalas normalt tillbaka till försäkringsbolaget som en fondprovision. Hos SFB tillfaller alla fondprovisioner dig som kund vilket innebär att du får låga avgifter. SFB får endast ersättning genom en försäkringsavgift. Det innebär att ersättningen till SFB är densamma oavsett vilka fonder du väljer och du kan vara trygg i att SFB och du har samma mål. Att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. Till skillnad från andra försäkringsbolag har SFB inga egna fonder.

Hur fungerar informationsfullmakten jag skickar in?

Fullmakten ger SFB rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har. På fullmakten står tydligt att SFB inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar. Att skicka in en informationsfullmakt till SFB är kostnadsfritt. Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter. Informationsinsamlingen sker av systerbolaget Pensionskontroll via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten innehar ordförandeposten i bolaget.

Vad är skillnaden mellan fond- och traditionell försäkring?

Det finns två förvaltningsformer för pensionsförsäkringar. Fondförvaltning där du själv kan påverka förvaltningsbesluten och traditionell förvaltning där pensionsbolaget styr förvaltningsbesluten. Vilken typ av försäkring du har tar SFB reda på när du anmäler dig.

Vilka tillstånd har Svenska Fribrevsbolaget?

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet. Under fliken Om SFB:s produkter på denna hemsida finner du mer information om SFB:s tillstånd och kontaktuppgifter till kontrollerande myndigheter.

Hur kan jag kontrollera att SFB står under myndigheters tillsyn?

Under fliken Om SFB:s produkter på denna hemsida finner du mer information om SFB:s tillstånd och kontaktuppgifter till kontrollerande myndigheter.

Hur väljs de fonder som finns på SFB:s fondtorg?

SFB har inga egna fonder utan har utgått från ett brett utbud av externa fonder och i en noggrann urvalsprocess valt ut fonder som utmärker sig i respektive kategori. Exempel på kategorier är bransch, region, tillväxt, och hållbarhet. På fondtorget finns såväl aktivt förvaltade fonder som indexfonder, dvs fonder som följer ett särskilt index. De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av fondavgiften betalas normalt till försäkringsbolaget som en fondprovision. Hos SFB tillfaller alla fondprovisioner dig som kund vilket innebär att du får låga avgifter samt att ersättningen till SFB är densamma oavsett vilka fonder du väljer. Du kan således vara trygg i att SFB och du har samma mål. Att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Vad betyder det att fondprovisioner återförs till mig som kund?

När du investerar i fonder via ett försäkringsbolag betalar fondbolaget normalt en del av sin fondavgift som en provision till försäkringsbolaget. Det finns många olika parametrar som styr hur mycket ersättning som en fond betalar i provision, men förenklat kan man säga att ju dyrare fonden är desto mer provision erhåller försäkringsbolaget. Hos SFB återförs ”dolda” ersättningar såsom fondprovision direkt till dig. Det innebär att du får låga fondavgifter samt något ännu viktigare, att du vet att SFB:s mål är detsamma som ditt; att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. SFB får endast ersättningen genom en försäkringsavgift.

Varför kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att byta försäkringsbolag?

Lagen tillät inte flytträtt tidigare, därför uteblev konkurrensen om dig som pensionssparare. Idag är många försäkringar flyttbara och avgifterna varierar mellan de olika bolagen. Skillnader i avgifter kan få stor effekt då pensionssparandet sker under så lång tid. Utöver skillnader i avgifter hos olika försäkringsbolag så kan även fondutbudet och rådgivningen variera mellan försäkringsbolagen och det kan framförallt vara en god idé att samla sina pensionsförsäkringar hos en aktör. Ett byte av försäkringsbolag kan således vara ekonomiskt fördelaktigt av olika anledningar och kan även påverka hur hög din pension blir.

Hur hjälper ni mig med min pension

Så här ger vi dig på Svenska Fribrevsbolaget högre pension i tre steg: * Enkelt & kostnadsfritt att komma igång - Anmäl dig, få en sammanställning av dina fribrev. * Analys & flytthjälp – dina fribrev analyseras och du får hjälp att flytta de fribrev som kan och bör flyttas om du så önskar. * Låga avgifter & rätt fonder för dig – Hos Svenska Fribrevsbolaget återförs fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i låga avgifter samt att du kan vara säker på att Svenska Fribrevsbolaget och du har samma mål, att hjälpa dig välja rätt fonder som ger dig så hög pension som möjligt.

Varför ska jag flytta till Svenska Fribrevsbolaget?

Därför att du kan få högre pension. Svenska Fribrevsbolagets målsättning är att erbjuda full frihet till våra kunder utan förbindelser, höga avgifter eller partiska fondrekommendationer. Till skillnad från många av våra konkurrenter har vi inga egna fonder. Dessutom går alla ersättningar som lämnas till SFB, såsom fondprovision, i sin helhet tillbaka till kunderna. Det innebär att du får låga fondavgifter samt att SFB:s mål är detsamma som ditt, att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. SFB får endast ersättning genom en försäkringsavgift.

Vad skiljer SFB från andra försäkringsbolag?

Svenska Fribrevsbolaget är specialiserat på att ge dig högre pension genom att samla och slå ihop dina fribrev. Genom att anmäla dig går du igenom 3 steg som syftar till att du skall få högre pension. Vi har som målsättningen att erbjuda full frihet till våra kunder utan förbindelser, höga avgifter eller partiska fondrekommendationer. Till skillnad från våra konkurrenter har vi inga egna fonder. Dessutom går all ersättningar som fondbolagen ger SFB, så kallad fondprovision, i sin helhet tillbaka till kunderna. Det ger dig låga fondavgifter samt att du kan vara säker på att du och SFB har samma mål, att du skall välja fonder som ger så hög pension som möjligt.

Vad är ett fribrev?

Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som uppstår t.ex. när du byter jobb. En tjänsteman kommer i genomsnitt ha 8 st. fribrev utspridda hos olika pensionsbolag under sin livstid. Men att ha dem utspridda är oftast ingen bra idé. Förutom att det är svårt att få en överblick kan kostnaderna bli onödigt höga vilket i sin tur leder till en lägre pension för dig. I januari 2020 infördes ny lagstiftning som ger dig nya möjligheter att samla ihop och flytta dina fribrev.

Hur hanterar ni cookies?

Vi följer Minacookies.se:s riktlinjer för användande av cookies på den svenska marknaden. Mer info finner du på www.minacookies.se Vi använder cookies för att berika din onlineprofil när du besöker våra sajter, appar och digitala tjänster. Denna berikning ligger till grund för bland annat annonsering från oss mot dig, samt påverkar vilka tjänster vi erbjuder dig när du besöker oss. Dessa profiler baseras på information som: URL, textinnehåll, IP-adress, cookie-idn, webbläsarinställningar och särskilt taggade handlingar.

Hur behandlar SFB mina personuppgifter?

Vi på SFB värdesätter din säkerhet och skyddar dina personuppgifter med kryptering, samt rutiner för att rensa bort sådan information som inte är nödvändig för att vi skall kunna ge dig en analys och bevaka dina försäkringar vid förändringar i villkor och flyttregler. SFB sparar normalt ingen känslig information om dig. Om så sker görs det endast med ditt skriftliga godkännande. Se mer info här: https://www.svenskafribrevsbolaget.se/villkor-56.html

Vad kostar det att flytta mina fribrev?

Vår prislista hittar du här. Priset är beroende av vilken typ av försäkring samt hur stort kapital du har på dina fribrev. Anmäl dig på startsidan så får du svar på vilka fribrev du har och vad det skulle innebära för dig att flytta dem.

Jag försöker att logga in men det går inte

Gör så här för att logga in och se hur det går med ditt ärende: Från dator Klicka på den blå knappen Logga in, högst upp i högra hörnet på hemsidan (www.svenskafribrevsbolaget.se) Välj sedan på Se din fribrevsanalys. Använd Mobilt BankID för att logga in (i dagsläget stödjer vi tyvärr inte BankID i datorn eller BankID på kort) Från mobil eller surfplatta Klicka på de tre strecken högst upp i högra hörnet på hemsidan (www.svenskafribrevsbolaget.se). Välj sedan Logga in och därefter Se din fribrevsanalys. Om du har problem med inloggning, prova gärna att logga in från en dator innan du kontaktar kundservice.

Jag kan inte signera min informationsfullmakt

Det går bra att signera informationsfullmakten både från dator, mobil eller surfplatta. Observera att du måste använda Mobilt BankID, i dagsläget stödjer vi tyvärr inte BankID i datorn eller BankID på kort. Om du ändå har problem med att slutföra signering, vänligen kontakta oss på kundservice.

Hittade du inte svaret på din fråga? Då kan du kontakta oss här:

Om du inte hittar svaret på din fråga i FAQ:n ovan är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst via mail eller telefon. För mailkontakt fyll i formuläret, önskar du nå oss via telefon är våra växeltider helgfria måndag till torsdagar 09-16:00. Fredagar 09:00-15:30.

Till toppen