Styrelse

Styrelse

Styrelse

Hem » Styrelse

Vår styrelse

Svenska Fribrevsbolagets styrelse består av individer med stor erfarenhet inom försäkring, bank, finans, kapitalanskaffning och entreprenörskap. Styrelsens sammansättning syftar att fylla behovet av kunskap, erfarenhet och ledarskap som krävs under SFB:s kommande tillväxt.

Styrelsens ledamöter

Hans Bergenheim, styrelseordförande

Födelseår: 1960
Invald år: –

Före detta ordförande Avanza Pension, före detta VD IKANO Bank och AB Previa. Före detta chef tjänstepension på Alecta.

Margareta Alestig Johnson

Födelseår: 1961
Invald år: 2022

Utbilding: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Erik Thun AB, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA, styrelseledamot i Tjörns Sparbank, Inission AB samt Brännehylte Lagersystem AB.