Styrelse

Styrelse

Styrelse

Hem » Styrelse

Vår styrelse

Svenska Fribrevsbolagets styrelse består av individer med stor erfarenhet inom försäkring, bank, finans, kapitalanskaffning och entreprenörskap. Styrelsens sammansättning syftar att fylla behovet av kunskap, erfarenhet och ledarskap som krävs under SFB:s kommande tillväxt.

Styrelsens ledamöter

Hans Bergenheim, styrelseordförande

Födelseår: 1960
Invald år: –

Före detta ordförande Avanza Pension, före detta VD IKANO Bank och AB Previa. Före detta chef tjänstepension på Alecta.