Styrelse

Styrelse

Styrelse

Hem » Styrelse

Vår styrelse

Svenska Fribrevsbolagets styrelse består av individer med stor erfarenhet inom försäkring, bank, finans, kapitalanskaffning och entreprenörskap. Styrelsens sammansättning syftar att fylla behovet av kunskap, erfarenhet och ledarskap som krävs under SFB:s kommande tillväxt.

Styrelsens ledamöter

Hans Bergenheim, ordförande

Ekonomexamen
Nationalitet: Svensk
Född: 1960
Ledamot sedan: 2016

Ansvarig för funktionen för internrevision
Ledamot av styrelsens ersättningskommitté och finansieringsgrupp

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Newbody AB, Fyrstadsgruppen AB, StyrelseAkademien Västsverige, Safe at Sea AB, Sigmastocks AB, Norrpada AB och Pensionskontroll.se i Sverige AB
Ledamot i Annevo AB och Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Bakgrund

2007 – 2011 Styrelseordförande, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
2007 – 2011 Styrelseledamot, Avanza Bank Holding AB
2005 – 2007 VD, AB Previa
2002 – 2005 Chef för tjänstepension, Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
1998 – 2002 VD, Ikanobanken

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2023)
329 412 aktier i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Margareta Alestig Johnson

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Födelseår: 1961
Ledamot sedan: 2022

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad
Ledamot av bolagets hållbarhetsgrupp

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Erik Thun AB
Ledamot och ordförande i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA
Ledamot i Inission AB, Tjörns Sparbank, Brännehylte Lagersystem AB och Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Bakgrund

2013 – 2021 Vice VD för Sjätte AP-fonden
2009 – 2013 CFO för Investmentföretaget JCE Group AB
2003 – 2006 CFO för Broström AB

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2023)
52 423 aktier

Gunnar Andersson

Filosofie doktor och adjungerad professor i matematisk statistik
Nationalitet: Svensk
Född: 1949
Ledamot sedan: 2021

Ansvarig för aktuariefunktionen
Ledamot av styrelsens ersättningskommitté

Befattning och andra uppdrag

Ledamot i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Bakgrund

2010 – 2015 adjungerad professor, mat.stat., KTH
2008 – 2011 Vice verkställande direktör, Folksam
2011 – 2020 Styrelseledamot, 7:e AP-fonden
1994 – 2003 Verkställande direktör, Nordea Liv (f.d. Livia)
1991 – 1994 Avdelningschef, Finansinspektionen

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2023)
359 228 i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Mattias Fellenius

Ekonomie magister
Nationalitet: Svensk
Född 1977
Ledamot sedan 2016

Ledamot av styrelsens finansieringsgrupp
Ledamot av bolagets hållbarhetsgrupp

Befattning och andra uppdrag

Distributionsansvarig Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB
Ledamot och VD i Pensionskontroll.se i Sverige AB
Ledamot i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Bakgrund

2016 – grundare och distributionsansvarig, Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB
2011 – VD, Pensionskontroll.se i Sverige AB
2008 – 2011 Partner, Naventi Kapitalförvaltning
2003 – 2008 Senior Financial Advisor, Acta Kapitalförvarlning

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2023)
10 000 000 aktier i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Nicklas Hellberg

Ekonomie magister
Nationalitet: Svensk
Född: 1977
Ledamot och VD sedan 2016

Ledamot av styrelsens finansieringsgrupp

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB
Ledamot i Pensionskontroll.se i Sverige AB

Bakgrund

2011 – 2016 Grundare och försäljningsansvarig, Pensionskontroll
2009 – 2011 Kontorschef Stockholm, Coeli

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2023)
10 000 000 aktier i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Albin Rosengren

Masterexamen i Finans
Nationalitet: Svensk
Född: 1978

Ledamot sedan: 2023

Ansvarig för funktionen för riskhantering

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) och East Captial Baltic Property Fund AB
Ledamot i FBF Sweden AB, East Capital Asset Management S.A. och Svenska Fribrevsbolaget Holding AB
Suppleant i Monyx Asset Management AB, ABPF Investors AB, ABPF Lithuania AB, ABPF Zemitana (Lat) AB och ABPF Jeruzalemes (Lat) AB

Bakgrund

2023 – Partner, Head of Real Estate, East Capital Group
2023 – Partner, acting CEO ECAM S.A., East Capital Group
2015 – Managing Partner, East Capital Group
2010 – 2014 CEO and Head of Sales, East Capital AB

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2023)
6 973 371 aktier i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB varav 6 044 730 indirekt via Ros Invest AB