Styrelse

Styrelse

Styrelse

Hem » Styrelse

Vår styrelse

Svenska Fribrevsbolagets styrelse består av individer med stor erfarenhet inom försäkring, bank, finans, kapitalanskaffning och entreprenörskap. Styrelsens sammansättning syftar att fylla behovet av kunskap, erfarenhet och ledarskap som krävs under SFB:s kommande tillväxt.

Styrelsens ledamöter

Hans Bergenheim, ordförande

Ekonomexamen
Nationalitet: Svensk
Född: 1960
Ledamot sedan: 2016

Ansvarig för funktionen för internrevision Ledamot av styrelsens ersättningskommitté och finansieringsgrupp

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Newbody AB
Ordförande i Fyrstadsgruppen AB
Ordförande i StyrelseAkademien Västsverige
Ordförande i Safe at Sea AB
Ordförande i Sigmastocks AB
Ordförande i Norrpada AB
Ordförande i Pensionskontroll.se i Sverige AB
Ledamot i Annevo AB och Svenska Fribrevsbolaget Holding AB

Bakgrund

2005 – 2007 VD AB Previa
2002 – 2005 Chef tjänstepension Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
1998 – 2002 VD Ikanobanken

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2022)
185 866 aktier i Svenska Fribrevsbolaget Holding AB