Våra fondportföljer

Hem » Fondtorg » Våra fondportföljer

Våra fondportföljer

Hos SFB ska du alltid känna dig trygg med att dina fondval matchar dina behov, utifrån din ekonomiska situation, sparhorisont, risk och hur du ser på hållbarhet. Oavsett om du gör valen själv eller om du tagit hjälp av vår rådgivning, så har vi tagit fram ett antal kvalitésäkrade fondportföljer med olika risk/avkastningsprofiler eller med särskild inriktning såsom på hållbarhet eller indexförvaltning. Kvalitén i den underliggande fondförvaltningen säkerställer vi genom en kontinuerlig bevakning och regelbundna avstämningar att fondportföljerna beter sig i enlighet med våra förväntningar. En gång om året så ser vi över portföljerna som helhet, vilket brukar resultera i ett antal ändringar och ombalanseringar inför kommande 12 månadsperiod. Vi lägger stor vikt vid att identifiera fondbolag och specifika fonder som vi bedömer håller bra kvalitet över tid.

Du kan som kund hos SFB alltid välja eller ändra fondportfölj genom ”Mina sidor”. Vi skickar också meddelanden via sms och mejl när vi utvärderat våra portföljer och det kan vara lämpligt för dig att uppdatera – men det är alltid du som bestämmer. Du kan på så sätt enkelt, via ett helt digitalt flöde, säkerställa att dina fondval ligger rätt över tid.

Kom ihåg att vi inte har egna fonder på vårt fondtorg och att alla fondprovisioner vi får går tillbaka till dig som kund. Det innebär också att våra fondval bara drivs av ett intresse – kvalitet och bästa möjliga avkastningspotential för dig som kund.

Morningstar
Rating

Risk1

Avkastning 3år 2

Förvaltningsavgifter
efter rabatt 3

Aktie

1
2
3
4
5
6
7

41 %

0.51 % (ord. 0.99%)

Aktie Offensiv

1
2
3
4
5
6
7

49 %

0.71 % (ord. 1.35%)

Balanserad

1
2
3
4
5
6
7

24 %

0.41 % (ord. 0.81%)

Balanserad Aktie

1
2
3
4
5
6
7

36 %

0.42 % (ord. 0.81%)

Bevara

1
2
3
4
5
6
7

28 %

0.41 % (ord. 0.81%)

Defensiv

1
2
3
4
5
6
7

21 %

0.32 % (ord. 0.60%)

Diversifierad Index

1
2
3
4
5
6
7

39 %

0.20 % (ord. 0.36%)

Globala Strategier

1
2
3
4
5
6
7

53 %

0.58 % (ord. 1.20%)

Hållbarhet

1
2
3
4
5
6
7

29 %

0.59 % (ord. 1.21%)

  1. Portföljens Risk. Följer av SFBs modell för att sammanväga risken i de individuella fondvalen baserat på valda fonders standardavvikelse. Riskmåttet beskriver således förväntad volatilitet i fondportföljen på en skala 1-7, där 1 är låg volatilitet/risk och 7 är hög volatilitet/risk.
  2. Avser avkastningshistoriken för fondportföljen över tre år, per senaste månadsslut.
  3. Hos SFB återförs fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i lägre avgifter.

Ovanstående fondportföljer har utvärderats genom att en rad faktorer såsom risk, avkastningshistorik, avgifter, rating, fondbolagets förvaltningsorganisation och hållbarhetsarbete har beaktats. Nyttjandet av fondportföljerna på egen hand kan inte likställas med individuell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.